Parlamentarno pitanje - O-000055/2023Parlamentarno pitanje
O-000055/2023

Slučaj poduzeća Dentsu Tracking i nedostatak transparentnosti Komisije u pogledu duhanske industrije

29.11.2023

Pitanje za usmeni odgovor  O-000055/2023
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

U okviru Direktive o duhanskim proizvodima Komisija je uspostavila europski sustav sljedivosti duhanskih proizvoda za borbu protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima.

Uprava B2 Glavne uprave Komisije za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) naložila je 2018. poduzeću Dentsu Tracking, pružatelju „rješenja za praćenje i određivanje položaja”, da Komisiji dostavi sekundarni repozitorij nakon prilično netransparentnog postupka odabira bez javnog natječaja[1]. To isto poduzeće je 2020. zaposlilo člana DG-a SANTE koji se bavio sljedivošću duhanskih proizvoda kao direktor odjela za regulatorna pitanja i usklađenost[2].

Sumnjiva je povezanost poduzeća, čije su veze s duhanskom industrijom dobro poznate, sa sustavima za praćenje i određivanje položaja „Blue Infinity” i „Codentify”[3], koje je razvio Philip Morris International. To dovodi u pitanje neovisnost poduzeća Dentsu Tracking od duhanske industrije, kako je definirano u Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom[4], koju je ratificirao EU i kojom se štite politike javnog zdravlja od komercijalnog uplitanja[5].

Europski ombudsman je već u svojim preliminarnim nalazima od 14. travnja 2023.[6] nedostatak transparentnosti u interakciji Komisije s predstavnicima interesnih skupina duhanske industrije opisao kao „nepravilnost u postupanju”.

Sredinom rujna glasnogovornik Ombudsmana izjavio je[7] da „je i dalje teško razumjeti zašto Komisija nije spremna na transparentnost u ovom području”.

S obzirom na gore navedeno:

Podneseno: 29.11.2023

Rok za odgovor: 1.3.2024

Posljednje ažuriranje: 30. studenog 2023.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti