Parlamento klausimas - O-000055/2023Parlamento klausimas
O-000055/2023

Įmonės „Dentsu Tracking“ atvejis ir nepakankamas Europos Komisijos skaidrumas tabako pramonės atžvilgiu

29.11.2023

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000055/2023
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

Europos Komisija, siekdama kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais, atsižvelgdama į Tabako gaminių direktyvą nustatė Europos tabako gaminių atsekamumo sistemą.

2018 m. po gana neskaidrios atrankos procedūros, kuriai nebuvo reikalaujama skelbti viešo konkurso, Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (SANTE GD) B2 direktoratas paskyrė sekimo ir stebėjimo paslaugas teikiančiai įmonei „Dentsu Tracking“ suteikti Europos Komisijai antrinę saugyklą[1]. 2020 m. ta pati įmonė pasamdė SANTE GD tabako gaminių atsekamumo srityje dirbusį darbuotoją ir paskyrė jį reguliavimo reikalus ir atitikties klausimus sprendžiančio padalinio direktoriumi[2].

Įmonė, kurios sąsajos su tabako pramone akivaizdžiai nustatytos, turi abejones keliančių sąsajų su bendrove „Blue Infinity“ ir technologija „Codentify“[3] – sekimo ir stebėjimo sistema, kurią iš pradžių sukūrė „Philip Morris International“. Todėl kyla klausimų dėl įmonės „Dentsu Tracking“ nepriklausomumo nuo tabako pramonės, kaip apibrėžta PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje (TKPK)[4], kurią ratifikavo ES, ir kuria visuomenės sveikatos politika apsaugoma nuo komercinio kišimosi[5].

Nepakankamą Komisijos ryšių su tabako interesų grupių atstovais skaidrumą Europos ombudsmenė 2023 m. balandžio 14 d. preliminariose išvadose jau apibūdino kaip netinkamą administravimą[6].

Rugsėjo mėn. viduryje ombudsmenės atstovas spaudai pareiškė[7] kad „mums ir toliau sunku suprasti, kodėl Komisija nėra pasirengusi užtikrinti skaidrumo šioje srityje“.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau:

Pateikta: 29.11.2023

Atsakyti iki: 1.3.2024

Atnaujinta: 2023 m. lapkričio 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika