Întrebare parlamentară - O-000055/2023Întrebare parlamentară
O-000055/2023

Cazul Dentsu Tracking și lipsa de transparență a Comisiei în ceea ce privește industria tutunului

29.11.2023

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000055/2023
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

În cadrul Directivei privind produsele din tutun, Comisia a introdus un sistem european de trasabilitate a produselor din tutun pentru a combate comerțul ilicit cu aceste produse.

În 2018, Dentsu Tracking, un furnizor de „soluții de urmărire”, a fost numit de Direcția B2 de la Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) a Comisiei pentru a furniza Comisiei depozitul de date secundar, în urma unui proces de selecție destul de opac, în care nu s-a cerut nicio licitație publică[1]. În 2020, aceeași societate a angajat un funcționar de la DG SANTE care lucrase în domeniul trasabilității tutunului în calitate de director al diviziei de reglementare și conformitate a acesteia[2].

Compania, ale cărei legături cu industria tutunului sunt bine documentate, are legături dubioase cu Blue Infinity și Codentify[3], un sistem de urmărire dezvoltat inițial de Philip Morris International. Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la independența Dentsu Tracking față de industria tutunului, astfel cum este definită în Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului (CCCT)[4], care a fost ratificată de UE și care protejează politicile de sănătate publică împotriva interferențelor comerciale[5].

Lipsa de transparență a interacțiunilor Comisiei cu reprezentanții grupurilor de interese din sectorul tutunului a fost deja descrisă de Ombudsmanul European ca „administrare defectuoasă” în constatările sale preliminare din 14 aprilie 2023[6].

La jumătatea lunii septembrie, un purtător de cuvânt al Ombudsmanului a declarat[7] că „în continuare nu înțelegem de ce Comisia nu este pregătită să adopte transparența în acest domeniu”.

Având în vedere cele menționate anterior:

Depunere: 29.11.2023

Dată-limită: 1.3.2024

Ultima actualizare: 30 noiembrie 2023
Aviz juridic - Politica de confidențialitate