Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 19 октомври 2009 г. - Четвъртък, 22 октомври 2009 г.328k347k

Понеделник, 19 октомври 2009 г.

   17:00 - 22:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника на ЕП)

Срок

Развитието на системите ШИС II и ВИС

  Вторник, 20 октомври 2009 г.

   9:00 - 11:50

Гласуване по искане за неотложна процедура (член 142 от Правилника на ЕП)

Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП )

AGRI 

Изменения на климата и развиващите се стани в контекста на Конференцията на ООН от Копенхаген по въпросите на измененията на климата

   12:00 - 13:00

Гласуване

Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA)

A7-0026/2009

 *

ITREHerbert Reul

Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика

A7-0018/2009

 *

AGRIPaolo De Castro

Делегиране на задачите за лабораторен анализ

A7-0017/2009

 *

AGRIPaolo De Castro

Намаление на акцизните ставки в Мадейра и Азорските острови

A7-0039/2009

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Опазване на дивите птици (кодифицирана версия)

A7-0024/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия)

A7-0025/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги (кодифицирана версия)

A7-0029/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия)

A7-0033/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия)

A7-0028/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия)

A7-0031/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия)

A7-0027/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия)

A7-0032/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Споразумение между ЕО и Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0019/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0012/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Споразумение между ЕО и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0013/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Споразумение между ЕО и Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0014/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Споразумение между ЕО и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0015/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Споразумение между ЕО и Бахамите за премахването на визите за краткосрочен престой

A7-0016/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в Италия

A7-0023/2009

BUDGJutta Haug

Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (Германия)

A7-0022/2009

BUDGReimer Böge

Искане за снемане на имунитета на Marek Siwiec

A7-0030/2009

JURIDiana Wallis

Механизъм за оценка с цел наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген

A7-0035/2009

 *

LIBECarlos Coelho

Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген

A7-0034/2009

 *

LIBECarlos Coelho

   15:00 - 16:00

Време за въпроси към Председателя на Комисията

   16:00 - 18:30

Общи разисквания - Проект на общ бюджет 2010 г.

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия

A7-0038/2009

BUDGLászló Surján

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)

A7-0037/2009

BUDGVladimír Maňka

Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения

O-0093/2009

СъветаAFET, DEVE

   18:30 - 20:00

Време за въпроси към Комисията

   20:00 - 21:00

евентуално доклад включен съгласно член 142 от Правилника на ЕП

  Сряда, 21 октомври 2009 г.

   9:00 - 11:50

Подготовка на Европейския съвет (29-30 октомври)

   12:00 - 13:00

Гласуване

Свобода на информацията в Италия и другите държави-членки на Европейския съюз

   15:00 - 18:00

Общи разисквания - Европейска служба за действия в областта на външната политика

Институционални аспекти на създаването на Европейска служба за действия в областта на външната политика

A7-0041/2009

AFCOElmar Brok

Създаване на европейска служба за действия в областта на външната политика: етап на преговорите с държавите-членки

   18:00 - 19:00

Време за въпроси към Съвета

  Четвъртък, 22 октомври 2009 г.

   09:00 - 10:50

Проблематиката на ограничения достъп на развиващите се страни до някои ваксини

O-0100/2009

КомисиятаALDE

Финансовото и икономическо положение в Молдова

Доклад на Независима международна анкетна мисия относно конфликта в Грузия

   11:00 - 13:00

Гласуване

Финансова година 2010 г.

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия

A7-0038/2009

BUDGLászló Surján

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)

A7-0037/2009

BUDGVladimír Maňka

Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол

A7-0040/2009

 *

LIBEClaude Moraes

Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП )

AGRI 

Развитието на системите ШИС II и ВИС

Подкрепа на демократичното управление в областта на външните отношения

Институционални аспекти на създаването на Европейска служба за действия в областта на външната политика

A7-0041/2009

AFCOElmar Brok

Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.)

   15:00 - 16:00

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - продължителност максимум 1 час (член 122 от Правилника на ЕП)

Гвинея

Иран

Шри Ланка

   16:00 - 17:00 [или след приключване на предходните разисквания]

Гласуване

Предложения за резолюции по повод на разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника на ЕП)

Последно осъвременяване: 19 октомври 2009 г.Правна информация - Политика за поверителност