Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 19. oktober 2009 - Torsdag den 22. oktober 2009256k245k

Mandag den 19. oktober 2009

   17:00 - 22:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)

Frist

Status over SIS II og VIS

  Tirsdag den 20. oktober 2009

   9:00 - 11:50

Afstemning om anmodning om uopsættelig behandling (forretningsordenens artikel 142)

Ændring af fusionsmarkedsordningen

AGRI 

Klimaændringer og udviklingslande inden for rammerne af De Forenede Nationers klimakonference i København

   12:00 - 13:00

Afstemninger

Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (Irena)

A7-0026/2009

 *

ITREHerbert Reul

Forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik

A7-0018/2009

 *

AGRIPaolo De Castro

Delegering af laboratorieundersøgelser

A7-0017/2009

 *

AGRIPaolo De Castro

Reducerede punktafgiftssatser for Madeira og Azorerne

A7-0039/2009

 *

REGIDanuta Maria Hübner

Beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave)

A7-0024/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Gasapparater (kodificeret udgave)

A7-0025/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Udbud af audiovisuelle medietjenester (kodificeret udgave)

A7-0029/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave)

A7-0033/2009

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Veterinærkontrol for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)

A7-0028/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Informationsnet for landøkonomisk bogføring (kodificeret udgave)

A7-0031/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (kodificeret udgave)

A7-0027/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Racerent avlskvæg (kodificeret udgave)

A7-0032/2009

 *

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Aftale EF/Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0019/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Aftale EF/Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0012/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Aftale EF/Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0013/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Aftale EF/Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0014/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Aftale EF/Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0015/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Aftalen EF/Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

A7-0016/2009

 *

LIBESimon Busuttil

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2009: Jordskælv i Italien, Sektion III - Kommissionen

A7-0023/2009

BUDGJutta Haug

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tyskland - telekommunikationssektoren

A7-0022/2009

BUDGReimer Böge

Anmodning om ophævelse af Marek Siwiecs immunitet

A7-0030/2009

JURIDiana Wallis

Evalueringsmekanisme til overvågning af anvendelsen af Schengenreglerne

A7-0035/2009

 *

LIBECarlos Coelho

Evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne

A7-0034/2009

 *

LIBECarlos Coelho

   15:00 - 16:00

Spørgetid til formanden for Kommissionen

   16:00 - 18:30

Forhandling under et - Forslag til det almindelige budget 2010

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)

A7-0038/2009

BUDGLászló Surján

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)

A7-0037/2009

BUDGVladimír Maňka

Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser

O-0093/2009

RådetAFET, DEVE

   18:30 - 20:00

Spørgetid til Kommissionen

   20:00 - 21:00

Eventuelt: Betænkning opført efter forretningsordenens artikel 142

  Onsdag den 21. oktober 2009

   9:00 - 11:50

Forberedelse af Det Europæiske Råd (29.-30. oktober 2009)

   12:00 - 13:00

Afstemninger

Informationsfrihed i Italien og andre EU-medlemsstater

   15:00 - 18:00

Forhandling under et - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

De institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A7-0041/2009

AFCOElmar Brok

Oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil: Status over forhandlingerne med medlemsstaterne

   18:00 - 19:00

Spørgetid til Rådet

  Torsdag den 22. oktober 2009

   09:00 - 10:50

Problemet vedrørende udviklingslandenes begrænsede adgang til visse vacciner

O-0100/2009

KommissionenALDE

Den finansielle og økonomiske situation i Moldova

Rapport fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission vedrørende konflikten i Georgien

   11:00 - 13:00

Afstemninger

Budgetproceduren 2010

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion III - Kommissionen)

A7-0038/2009

BUDGLászló Surján

Forslag til det almindelige budget 2010 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX)

A7-0037/2009

BUDGVladimír Maňka

Tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg

A7-0040/2009

 *

LIBEClaude Moraes

Ændring af fusionsmarkedsordningen

AGRI 

Fremskridt i etableringen af SIS II og VIS

Opbygning af demokrati i eksterne forbindelser

De institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

A7-0041/2009

AFCOElmar Brok

Forberedelse af mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) og topmødet mellem EU/USA (den 2.-3. november 2009)

   15:00 - 16:00

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet - højst en time
(forretningsordenens artikel 122)

Guinea

Iran

Sri Lanka

   16:00 - 17:00 [eller ved afslutningen af den foregående debat]

Afstemninger

Beslutningsforslag til debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)

Seneste opdatering: 19. oktober 2009Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik