Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 13. veebruar 2012 - Neljapäev, 16. veebruar 2012255k

  Esmaspäev, 13. veebruar 2012

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Kodutute olukord Euroopas seoses külmalainega

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumine

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tähtaeg

Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Õiguste kollektiivne haldamine

O-000020/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonJURI

Struktuurifondide ümberplaneerimine, et paremini võidelda noorte tööpuuduse vastu ja aidata VKEsid

O-000025/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonREGI

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

  Teisipäev, 14. veebruar 2012

Arutelud09:00 - 10:20

Ühine arutelu - Kalandus

Tähtaeg

Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava

O-000308/2011

Euroopa Liidu NõukoguPECH

O-000309/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonPECH

Lubatud kogupüükide ja kvootide 2012. aasta määrus

O-000016/2012

Euroopa Liidu NõukoguPECH

O-000017/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPECH

Tähtaeg

Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse

O-000004/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPPE, ECR, S&D

O-000029/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonGUE/NGL

Infotund (komisjon)10:20 - 11:50

Infotund (komisjon)

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja intellektuaalomandi õiguste kaitsmine

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumine

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

ELi ja Guinea-Bissau vaheline protokoll kalapüügivõimaluste kohta

A7-0017/2012

 ***

PECHCarl Haglund

Maroko osalemine liidu programmides

A7-0016/2012

 ***

AFETAnnemie Neyts-Uyttebroeck

Tähtaeg

Lammaste katarraalse palaviku vastane vaktsineerimine

A7-0031/2012

 ***II

AGRIJanusz Wojciechowski

Tähtaeg

Eurodes tehtavate kreeditkorralduste ja otsearvelduste tehnilised nõuded

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Baudilio TOME MUGURUZA / Hispaania

A7-0036/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Arutelud15:00 - 21:00

Tähtaeg

Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Tähtaeg

Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Tähtaeg

Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus

O-000333/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonECON

Tähtaeg

Raadiospektripoliitika

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

  Kolmapäev, 15. veebruar 2012

ESMATÄHTSAD ARUTELUD09:00 - 12:20

Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (1. ja 2. märtsil 2012)

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:30 - 14:30

Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits ning Schengeni acquis

A7-0013/2012

 ***

LIBETimothy Kirkhope

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised

A7-0011/2012

 *

EMPLPervenche Berès

Tähtaeg

Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Tähtaeg

Raadiospektripoliitika

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

Tähtaeg

Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 48 lõike 2 (algatusraportid) muutmine

A7-0399/2011

AFCOStanimir Ilchev

Tähtaeg

Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus

Tähtaeg

Tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2012. aasta majanduskasvu analüüsis

A7-0021/2012

EMPLMarije Cornelissen

Tähtaeg

2012. aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine

A7-0018/2012

ECONJean-Paul Gauzès

Arutelud15:00 - 20:00

Majanduskriis, majanduskasv ja tööhõive

Tähtaeg

Olukord Süürias

Tähtaeg

ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk

Tähtaeg

2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Arutelud21:00 - 23:00

Tähtaeg

Pimedate isikute juurdepääs raamatutele

O-000006/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPETI

Tähtaeg

Hoiuste tagamise skeemid

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Kolmanda riigi õigusaktid ja ELi andmekaitsealased õigusaktid

O-000315/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonALDE

O-000318/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonGUE/NGL

O-000326/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonVerts/ALE

O-000022/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPPE

  Neljapäev, 16. veebruar 2012

Arutelud09:00 - 11:50

ELis elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamine

O-000015/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonLIBE

Tähtaeg

Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik

O-000325/2011

Euroopa Ühenduste KomisjonITRE

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Tähtaeg

Hoiuste tagamise skeemid

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Tähtaeg

2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Tähtaeg

Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava

Tähtaeg

Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse

Tähtaeg

Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris

Tähtaeg

Olukord Venemaal

Tähtaeg

ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid

A7-0023/2012

 ***

INTAJosé Bové

Tähtaeg

Olukord Süürias

Tähtaeg

ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk

Tähtaeg

Pimedate isikute juurdepääs raamatutele

Tähtaeg

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon

A7-0026/2012

 ***

INTAEmilio Menéndez del Valle

Tähtaeg

Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik

Arutelud15:00 - 16:00

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)

Tähtaeg

Surmanuhtluse kohaldamine Valgevenes, eelkõige Dzmitry Kanavalau ja Uladzislau Kavalyou juhtum

Tähtaeg

Hiljutised sündmused Egiptuses

Tähtaeg

Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis

Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)16:00 - 17:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)

Viimane päevakajastamine: 22. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika