Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 13. februar 2012 - Četrtek, 16. februar 2012255k

  Ponedeljek, 13. februar 2012

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Razmere brezdomcev v Evropi zaradi vala hladnega vremena

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in varstvo pravic intelektualne lastnine

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Rok

Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Kolektivno upravljanje pravic

O-000020/2012

Evropska komisijaJURI

Reprogramiranje strukturnih skladov za uspešnejši boj z brezposelnostjo ter za pomoč malim in srednjem velikim podjetjem

O-000025/2012

Evropska komisijaREGI

Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)

  Torek, 14. februar 2012

Razprave09:00 - 10:20

Skupna razprava - Ribištvo

Rok

Dolgoročni načrt za zahodni stalež šura

O-000308/2011

Svet Evropske unijePECH

O-000309/2011

Evropska komisijaPECH

Uredba o letnem celotnem dovoljenem ulovu (TAC) in kvotah za leto 2012

O-000016/2012

Svet Evropske unijePECH

O-000017/2012

Evropska komisijaPECH

Rok

Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

O-000004/2012

Evropska komisijaPPE, ECR, S&D

O-000029/2012

Evropska komisijaGUE/NGL

Čas za vprašanja Komisiji10:20 - 11:50

Čas za vprašanja Komisiji

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in varstvo pravic intelektualne lastnine

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Protokol med Evropsko unijo in Gvinejo Bissau o ribolovnih možnostih

A7-0017/2012

 ***

PECHCarl Haglund

Sodelovanje Maroka v programih Unije

A7-0016/2012

 ***

AFETAnnemie Neyts-Uyttebroeck

Rok

Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

A7-0031/2012

 ***II

AGRIJanusz Wojciechowski

Rok

Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Imenovanje Baudilia Toméja Muguruze za člana Računskega sodišča

A7-0036/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Razprave15:00 - 21:00

Rok

Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Rok

Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Rok

Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost

O-000333/2011

Evropska komisijaECON

Rok

Politika radijskega spektra

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

  Sreda, 15. februar 2012

PREDNOSTNE RAZPRAVE09:00 - 12:20

Priprava zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica ter schengenski pravni red

A7-0013/2012

 ***

LIBETimothy Kirkhope

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A7-0011/2012

 *

EMPLPervenche Berès

Rok

Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Rok

Politika radijskega spektra

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

Rok

Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Rok

Sprememba člena 48(2) o samoiniciativnih poročilih

A7-0399/2011

AFCOStanimir Ilchev

Rok

Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost

Rok

Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012

A7-0021/2012

EMPLMarije Cornelissen

Rok

Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012

A7-0018/2012

ECONJean-Paul Gauzès

Razprave15:00 - 20:00

Gospodarska kriza, rast in zaposlovanje

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Rok

Smernice za proračun za leto 2013: drugi oddelki (razen Komisije)

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Razprave21:00 - 23:00

Rok

Dostop slepih do knjig

O-000006/2012

Evropska komisijaPETI

Rok

Sistemi zajamčenih vlog

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Zakonodaja tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov

O-000315/2011

Evropska komisijaALDE

O-000318/2011

Evropska komisijaGUE/NGL

O-000326/2011

Evropska komisijaVerts/ALE

O-000022/2012

Evropska komisijaPPE

  Četrtek, 16. februar 2012

Razprave09:00 - 11:50

Združitev družin državljanov tretjih držav, ki živijo v EU

O-000015/2012

Evropska komisijaLIBE

Rok

Prihodnost programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES)

O-000325/2011

Evropska komisijaITRE

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Rok

Sistemi zajamčenih vlog

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Rok

Smernice za proračun za leto 2013: drugi oddelki (razen Komisije)

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Rok

Dolgoročni načrt za zahodni stalež šura

Rok

Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

Rok

Nedavni politični dogodki na Madžarskem

Rok

Razmere v Rusiji

Rok

Sporazum med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi

Sporazum med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi

A7-0023/2012

 ***

INTAJosé Bové

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Rok

Dostop slepih do knjig

Rok

Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu

Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu

A7-0026/2012

 ***

INTAEmilio Menéndez del Valle

Rok

Prihodnost programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES)

Razprave15:00 - 16:00

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)

Rok

Smrtna kazen v Belorusiji, zlasti primer Dimitrija Kanavaljava in Vladislava Kavaljova

Rok

Egipt: nedavni dogodki

Rok

Smrtna kazen na Japonskem

Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)16:00 - 17:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)

Zadnja posodobitev: 22. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov