Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 13 februari 2012 - Torsdagen den 16 februari 2012256k

  Måndagen den 13 februari 2012

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Situationen för hemlösa i Europa till följd av det kalla vädret

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tidsfrist

Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Kollektiv förvaltning av rättigheter

O-000020/2012

EuropakommissionenJURI

Omläggning av strukturfonderna för att stärka kampen mot ungdomsarbetslösheten och hjälpa små och medelstora företag

O-000025/2012

EuropakommissionenREGI

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 14 februari 2012

Debatt09:00 - 10:20

Gemensam debatt - Fiskeri

Tidsfrist

Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

O-000308/2011

Europeiska unionens rådPECH

O-000309/2011

EuropakommissionenPECH

Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012

O-000016/2012

Europeiska unionens rådPECH

O-000017/2012

EuropakommissionenPECH

Tidsfrist

Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

O-000004/2012

EuropakommissionenPPE, ECR, S&D

O-000029/2012

EuropakommissionenGUE/NGL

Frågestund med frågor till kommissionen10:20 - 11:50

Frågestund med frågor till kommissionen

OMRÖSTNING följt av röstförklaringar12:00 - 14:00

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av immateriella äganderätter

A7-0003/2012

 ***I

JURIAntonio Masip Hidalgo

Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

A7-0022/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter

A7-0017/2012

 ***

PECHCarl Haglund

Marockos deltagande i unionsprogram

A7-0016/2012

 ***

AFETAnnemie Neyts-Uyttebroeck

Tidsfrist

Vaccinering mot blåtunga

A7-0031/2012

 ***II

AGRIJanusz Wojciechowski

Tidsfrist

Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro

A7-0292/2011

 ***I

ECONSari Essayah

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tome Muguruza / ES

A7-0036/2012

 *

CONTInés Ayala Sender

Debatt15:00 - 21:00

Tidsfrist

Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Tidsfrist

Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Tidsfrist

Möjligheten att införa stabilitetsobligationer

O-000333/2011

EuropakommissionenECON

Tidsfrist

Radiospektrumpolitik

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

  Onsdagen den 15 februari 2012

PRIORITERADE DEBATTER09:00 - 12:20

Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012)

OMRÖSTNING följt av röstförklaringar12:30 - 14:30

Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket

A7-0013/2012

 ***

LIBETimothy Kirkhope

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A7-0011/2012

 *

EMPLPervenche Berès

Tidsfrist

Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

A7-0032/2012

 ***II

AGRICzesław Adam Siekierski

Tidsfrist

Radiospektrumpolitik

A7-0019/2012

 ***II

ITREGunnar Hökmark

Tidsfrist

Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

A7-0262/2011

 ***I

AGRIJames Nicholson

Tidsfrist

Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden

A7-0399/2011

AFCOStanimir Ilchev

Tidsfrist

Möjligheten att införa stabilitetsobligationer

Tidsfrist

Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012

A7-0021/2012

EMPLMarije Cornelissen

Tidsfrist

Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012

A7-0018/2012

ECONJean-Paul Gauzès

Debatt15:00 - 20:00

Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning

Tidsfrist

Situationen i Syrien

Tidsfrist

19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Tidsfrist

Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Debatt21:00 - 23:00

Tidsfrist

Blinda personers tillgång till böcker

O-000006/2012

EuropakommissionenPETI

Tidsfrist

Insättningsgarantisystem

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

O-000315/2011

EuropakommissionenALDE

O-000318/2011

EuropakommissionenGUE/NGL

O-000326/2011

EuropakommissionenVerts/ALE

O-000022/2012

EuropakommissionenPPE

  Torsdagen den 16 februari 2012

Debatt09:00 - 11:50

Familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU

O-000015/2012

EuropakommissionenLIBE

Tidsfrist

Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

O-000325/2011

EuropakommissionenITRE

OMRÖSTNING följt av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Insättningsgarantisystem

A7-0225/2011

 ***I

ECONPeter Simon

Tidsfrist

Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

A7-0030/2012

BUDGDerek Vaughan

Tidsfrist

Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

Tidsfrist

Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

Tidsfrist

Den senaste politiska utvecklingen i Ungern

Tidsfrist

Situationen i Ryssland

Tidsfrist

Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

A7-0023/2012

 ***

INTAJosé Bové

Tidsfrist

Situationen i Syrien

Tidsfrist

19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Tidsfrist

Blinda personers tillgång till böcker

Tidsfrist

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

A7-0026/2012

 ***

INTAEmilio Menéndez del Valle

Tidsfrist

Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

Debatt15:00 - 16:00

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou

Tidsfrist

Egypten: den senaste utvecklingen

Tidsfrist

Dödsstraff i Japan

Omröstning (efter avslutad debatt)16:00 - 17:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 22 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy