Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012277k

  Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν

Προθεσμία

Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Προθεσμία

Νομική κατάρτιση

O-000059/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήJURI, LIBE

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

  Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Μαρτίου 2012)

Παρέκκλιση λόγω κρίσης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

O-000014/2012

Συμβούλιο της Ευρωπαίκής ΕνωσηςEMPL

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:00

Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων

A7-0020/2012

 ***

LIBEClaude Moraes

Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai

A7-0050/2012

JURIEva Lichtenberger

Προθεσμία

Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Προθεσμία

Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011

A7-0041/2012

FEMMSophia in 't Veld

Προθεσμία

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων

A7-0029/2012

FEMMSirpa Pietikäinen

Προθεσμία

Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων

A7-0432/2011

EMPLSven Giegold

Προθεσμία

Διαδικασία της Μπολόνια

A7-0035/2012

CULTLuigi Berlinguer

Προθεσμία

Ευρωπαϊκές στατιστικές

A7-0037/2012

ECONEdward Scicluna

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Προθεσμία

Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Ώρα των ερωτήσεων16:00 - 17:30

Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)

Συζητήσεις17:30 - 20:00

Προθεσμία

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Προθεσμία

Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ

Συζητήσεις21:00 - 23:00

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Προθεσμία

Κοινή εμπορική πολιτική

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

  Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ισλανδία

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Αυτόνομη δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Προθεσμία

Κοινή εμπορική πολιτική

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Προθεσμία

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Προθεσμία

Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Προθεσμία

Νομική κατάρτιση

Προθεσμία

Παιδική εργασία στον τομέα του κακάου

Διεθνής συμφωνία για το κακάο του 2010

A7-0024/2012

 ***

INTAVital Moreira

Προθεσμία

Καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην ΕΕ

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ισλανδία

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Προθεσμία

Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία

Προθεσμία

Καζακστάν

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Νιγηρία

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Λευκορωσία

Θαλάσσια πειρατεία

  Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Προθεσμία

6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό

O-000013/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήENVI

Επιδημία Schmallenberg

O-000045/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήGUE/NGL

O-000047/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήECR, PPE

O-000057/2012

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήALDE

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Ιστότοποι που υποκινούν διακρίσεις και οι κυβερνητικές αντιδράσεις

Προθεσμία

Αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Ρωσία

Προθεσμία

Καζακστάν

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Νιγηρία

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Λευκορωσία

Προθεσμία

Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Προθεσμία

6ο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο Σινά και συγκεκριμένα η περίπτωση Solomon W.

Προθεσμία

Παλαιστίνη: επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων σε παλαιστινιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Προθεσμία

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν

Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)16:00 - 17:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου