Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Neljapäev, 15. märts 2012241k

  Esmaspäev, 12. märts 2012

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid

Tähtaeg

Pärimine ning Euroopa pärimistunnistus

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tähtaeg

Õigusalane koolitus

O-000059/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonJURI, LIBE

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

  Teisipäev, 13. märts 2012

Arutelud09:00 - 12:20

Euroopa Ülemkogu kohtumise (1.-2. märts 2012) järeldused

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand

O-000014/2012

Euroopa Liidu NõukoguEMPL

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:30 - 14:00

ELi ning Islandi ja Norra vaheline kokkulepe, millega kohaldatakse konventsiooni vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades teatavaid sätteid

A7-0020/2012

 ***

LIBEClaude Moraes

Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus

A7-0050/2012

JURIEva Lichtenberger

Tähtaeg

Pärimine ning Euroopa pärimistunnistus

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tähtaeg

Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011

A7-0041/2012

FEMMSophia in 't Veld

Tähtaeg

Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel

A7-0029/2012

FEMMSirpa Pietikäinen

Tähtaeg

Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine

A7-0432/2011

EMPLSven Giegold

Tähtaeg

Bologna protsess

A7-0035/2012

CULTLuigi Berlinguer

Tähtaeg

Euroopa statistika

A7-0037/2012

ECONEdward Scicluna

Arutelud15:00 - 16:00

Tähtaeg

Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine

Infotund16:00 - 17:30

Infotund (komisjon)

Arutelud17:30 - 20:00

Tähtaeg

2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Tähtaeg

ELi diabeediepideemiale reageerimine

Arutelud21:00 - 23:00

Euroopa Kalandusfond

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tähtaeg

Ühine kaubanduspoliitika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

  Kolmapäev, 14. märts 2012

ESMATÄHTSAD ARUTELUD09:00 - 11:50

Tähtaeg

Laienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Islandi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Euroopa Kalandusfond

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tähtaeg

Ühine kaubanduspoliitika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tähtaeg

2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Tähtaeg

Organiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva erikomisjoni volitused

Tähtaeg

Õigusalane koolitus

Tähtaeg

Laste tööjõu kasutamine kakaosektoris

2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping

A7-0024/2012

 ***

INTAVital Moreira

Tähtaeg

ELi diabeediepideemiale reageerimine

Tähtaeg

Laienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Islandi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta

Arutelud15:00 - 21:00

Tähtaeg

Venemaa presidendivalimiste tulemused

Tähtaeg

Kasahstan

Tähtaeg

Olukord Nigeerias

Tähtaeg

Olukord Valgevenes

Merepiraatlus

  Neljapäev, 15. märts 2012

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Tähtaeg

Kuues ülemaailmne veefoorum

O-000013/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonENVI

Schmallenbergi viiruse puhang

O-000045/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonGUE/NGL

O-000047/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonECR, PPE

O-000057/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonALDE

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Tähtaeg

Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine

Tähtaeg

Venemaa presidendivalimiste tulemused

Tähtaeg

Kasahstan

Tähtaeg

Olukord Nigeerias

Tähtaeg

Olukord Valgevenes

Tähtaeg

Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Tähtaeg

Kuues ülemaailmne veefoorum

Arutelud15:00 - 16:00

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)

Tähtaeg

Inimkaubandus Siinais, eelkõige Solomon W. juhtum

Tähtaeg

Palestiina: Iisraeli relvajõudude haarangud Palestiina telejaamades

Tähtaeg

Inimõiguste rikkumised Bahreinis

Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)16:00 - 17:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)

Viimane päevakajastamine: 22. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika