Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d. - Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d.249k

  Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Metai po Fukušimos avarijos – ko pasimokėme?

Galutinis terminas

Paveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Galutinis terminas

Teisėjų mokymas

O-000059/2012

Europos KomisijaJURI, LIBE

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

  Antradienis, 2012 m. kovo 13 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. kovo 1–2 d.) išvados

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: dėl krizės leidžianti nukrypti nuostata

O-000014/2012

Europos Sąjungos TarybaEMPL

BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai12:30 - 14:00

ES, Islandijos ir Norvegijos susitarimas dėl Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tam tikrų nuostatų

A7-0020/2012

 ***

LIBEClaude Moraes

Prašymas atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą

A7-0050/2012

JURIEva Lichtenberger

Galutinis terminas

Paveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Galutinis terminas

Didesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.)

A7-0041/2012

FEMMSophia in 't Veld

Galutinis terminas

Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus.

A7-0029/2012

FEMMSirpa Pietikäinen

Galutinis terminas

Europos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus

A7-0432/2011

EMPLSven Giegold

Galutinis terminas

Bolonijos procesas

A7-0035/2012

CULTLuigi Berlinguer

Galutinis terminas

Europos statistika

A7-0037/2012

ECONEdward Scicluna

Diskusijos15:00 - 16:00

Galutinis terminas

Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Klausimų valanda16:00 - 17:30

Klausimų Komisijai valanda

Diskusijos17:30 - 20:00

Galutinis terminas

Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Galutinis terminas

Kova su diabeto epidemija ES

Diskusijos21:00 - 23:00

Europos žuvininkystės fondas

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Galutinis terminas

Bendra prekybos politika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

  Trečiadienis, 2012 m. kovo 14 d.

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Islandija

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina

BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai12:00 - 14:00

Europos žuvininkystės fondas

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Aukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Galutinis terminas

Bendra prekybos politika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Galutinis terminas

Bendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Galutinis terminas

Specialiojo komiteto įgaliojimai organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo klausimais

Galutinis terminas

Teisėjų mokymas

Galutinis terminas

Vaikų darbas kakavos sektoriuje

2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas

A7-0024/2012

 ***

INTAVital Moreira

Galutinis terminas

Kova su diabeto epidemija ES

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Islandija

Galutinis terminas

Pažangos ataskaita. Bosnija ir Hercogovina

Diskusijos15:00 - 21:00

Galutinis terminas

Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai

Galutinis terminas

Kazachstano Respublika

Galutinis terminas

Padėtis Nigerijoje

Galutinis terminas

Padėtis Baltarusijoje

Piratavimas jūroje

  Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m.

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Galutinis terminas

6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas

O-000013/2012

Europos KomisijaENVI

Šmalenbergo viruso protrūkis

O-000045/2012

Europos KomisijaGUE/NGL

O-000047/2012

Europos KomisijaECR, PPE

O-000057/2012

Europos KomisijaALDE

BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Diskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija

Galutinis terminas

Rusijos Prezidento rinkimų rezultatai

Galutinis terminas

Kazachstano Respublika

Galutinis terminas

Padėtis Nigerijoje

Galutinis terminas

Padėtis Baltarusijoje

Galutinis terminas

Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimas iki 2050 m.

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Galutinis terminas

6-asis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas

Diskusijos15:00 - 16:00

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

Galutinis terminas

Prekyba žmonėmis Sinajuje, ypač Solomon W. atvejis

Galutinis terminas

Palestina: Izraelio pajėgų reidai Palestino televizijos stotyse

Galutinis terminas

Žmogaus teisių pažeidimai Bahreine

Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)16:00 - 17:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika