Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2012. gada 12. marts - Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts247k

  Pirmdiena, 2012. gada 12. marts

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas

Termiņi

Mantošana un Eiropas mantojuma apliecība

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Termiņi

Apmācība tieslietu jomā

O-000059/2012

Eiropas KomisijaJURI, LIBE

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

  Otrdiena, 2012. gada 13. marts

Debates09:00 - 12:20

Eiropadomes 2012. gada 1. un 2. marta sanāksmes secinājumi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds — krīzes apstākļos piemērotais izņēmuma režīms

O-000014/2012

Eiropas Savienības PadomeEMPL

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:00

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi un Norvēģiju par dažu Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās noteikumu piemērošanu

A7-0020/2012

 ***

LIBEClaude Moraes

Pieprasījums atcelt Krisztina Morvai imunitāti

A7-0050/2012

JURIEva Lichtenberger

Termiņi

Mantošana un Eiropas mantojuma apliecība

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Termiņi

Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads

A7-0041/2012

FEMMSophia in 't Veld

Termiņi

Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā

A7-0029/2012

FEMMSirpa Pietikäinen

Termiņi

Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu

A7-0432/2011

EMPLSven Giegold

Termiņi

Boloņas process

A7-0035/2012

CULTLuigi Berlinguer

Termiņi

Eiropas statistika

A7-0037/2012

ECONEdward Scicluna

Debates15:00 - 16:00

Termiņi

Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija

Jautājumu laiks16:00 - 17:30

Jautājumu laiks (Komisija)

Debates17:30 - 20:00

Termiņi

2013. gada budžeta vispārējās vadlīnijas, III iedaļa — Komisija

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Termiņi

Risinājumi diabēta izplatības problēmai Eiropas Savienībā

Debates21:00 - 23:00

Eiropas Zivsaimniecības fonds

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Autonomas tarifu kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termiņi

Kopējā tirdzniecības politika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

  Trešdiena, 2012. gada 14. marts

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Islandi

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Eiropas Zivsaimniecības fonds

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Autonomas tarifu kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termiņi

Kopējā tirdzniecības politika

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termiņi

2013. gada budžeta vispārējās vadlīnijas, III iedaļa — Komisija

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Termiņi

Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaras

Termiņi

Apmācība tieslietu jomā

Termiņi

Bērnu darba izmantošana kakao nozarē

2010. gada Starptautiskais kakao nolīgums

A7-0024/2012

 ***

INTAVital Moreira

Termiņi

Risinājumi diabēta izplatības problēmai Eiropas Savienībā

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Islandi

Termiņi

Paplašināšanās ziņojums attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu

Debates15:00 - 21:00

Termiņi

Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti

Termiņi

Kazahstāna

Termiņi

Stāvoklis Nigērijā

Termiņi

Stāvoklis Baltkrievijā

Jūras pirātisms

  Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Termiņi

Sestais Pasaules Ūdens forums

O-000013/2012

Eiropas KomisijaENVI

Šmalenbergas vīrusa uzliesmojums

O-000045/2012

Eiropas KomisijaGUE/NGL

O-000047/2012

Eiropas KomisijaECR, PPE

O-000057/2012

Eiropas KomisijaALDE

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Diskriminējošas tīmekļa vietnes un valdību reakcija

Termiņi

Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultāti

Termiņi

Kazahstāna

Termiņi

Stāvoklis Nigērijā

Termiņi

Stāvoklis Baltkrievijā

Termiņi

Konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Termiņi

Sestais Pasaules Ūdens forums

Debates15:00 - 16:00

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)

Termiņi

Cilvēku tirdzniecība Sinajā, jo īpaši Solomon W. lieta

Termiņi

Palestīna — Izraēlas bruņoto spēku veiktā kratīšana Palestīnas televīzijas stacijās

Termiņi

Cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā

Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)16:00 - 17:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika