Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 12 mars 2012 - Torsdagen den 15 mars 2012242k

  Måndagen den 12 mars 2012

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Ett år efter Fukushima – lärdomar

Tidsfrist

Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tidsfrist

Rättslig utbildning

O-000059/2012

EuropakommissionenJURI, LIBE

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 13 mars 2012

Debatt09:00 - 12:20

Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget

O-000014/2012

Europeiska unionens rådEMPL

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:00

Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

A7-0020/2012

 ***

LIBEClaude Moraes

Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet

A7-0050/2012

JURIEva Lichtenberger

Tidsfrist

Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

A7-0045/2012

 ***I

JURIKurt Lechner

Tidsfrist

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

A7-0041/2012

FEMMSophia in 't Veld

Tidsfrist

Kvinnor i politiskt beslutsfattande

A7-0029/2012

FEMMSirpa Pietikäinen

Tidsfrist

Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande

A7-0432/2011

EMPLSven Giegold

Tidsfrist

Bologna-processen

A7-0035/2012

CULTLuigi Berlinguer

Tidsfrist

Kvalitetsledning för den europeiska statistiken

A7-0037/2012

ECONEdward Scicluna

Debatt15:00 - 16:00

Tidsfrist

Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner

Frågestund16:00 - 17:30

Frågestund med frågor till kommissionen

Debatt17:30 - 20:00

Tidsfrist

Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Tidsfrist

Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Debatt21:00 - 23:00

Europeiska fiskerifonden

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Gemensam handelspolitik

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

  Onsdagen den 14 mars 2012

PRIORITERADE DEBATTER09:00 - 11:50

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för Island

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Europeiska fiskerifonden

A7-0447/2011

 ***I

PECHJoão Ferreira

Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

A7-0025/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Gemensam handelspolitik

A7-0028/2012

 ***I

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen

A7-0040/2012

BUDGGiovanni La Via

Tidsfrist

Mandat för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

Tidsfrist

Rättslig utbildning

Tidsfrist

Barnarbete i kakaosektorn

2010 års internationella kakaoavtal

A7-0024/2012

 ***

INTAVital Moreira

Tidsfrist

Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för Island

Tidsfrist

Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina

Debatt15:00 - 21:00

Tidsfrist

Resultatet av presidentvalet i Ryssland

Tidsfrist

Kazakstan

Tidsfrist

Situationen i Nigeria

Tidsfrist

Situationen i Vitryssland

Kapningar till sjöss

  Torsdagen den 15 mars 2012

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Tidsfrist

Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille

O-000013/2012

EuropakommissionenENVI

Schmallenbergviruset

O-000045/2012

EuropakommissionenGUE/NGL

O-000047/2012

EuropakommissionenECR, PPE

O-000057/2012

EuropakommissionenALDE

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner

Tidsfrist

Resultatet av presidentvalet i Ryssland

Tidsfrist

Kazakstan

Tidsfrist

Situationen i Nigeria

Tidsfrist

Situationen i Vitryssland

Tidsfrist

Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

A7-0033/2012

ENVIChris Davies

Tidsfrist

Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille

Debatt15:00 - 16:00

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.

Tidsfrist

Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer

Tidsfrist

Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain

Omröstning (efter avslutad debatt)16:00 - 17:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 22 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy