Дневен ред
Брюксел
Сряда, 28 март 2012 г. - Четвъртък, 29 март 2012 г.239k

  Сряда, 28 март 2012 г.

Разисквания15:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Косово във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Турция във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването

Срок

Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.

A7-0063/2012

 ***II

LIBERui Tavares

Срок

Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент

A7-0062/2012

BUDGDerek Vaughan

Срок

Рамка за корпоративно управление за европейските дружества

A7-0051/2012

JURISebastian Valentin Bodu

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 29 март 2012 г.

Разисквания08:30 - 11:20

Разпределение на продоволствие на най-лишените лица в Съюза

Срок

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.

A7-0058/2012

CONTIliana Ivanova

Срок

Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.

A7-0047/2012

PETIAdina-Ioana Vălean

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Международна група за изследване на каучука

A7-0060/2012

 ***

INTAVital Moreira

Права на лицата, пътуващи с въздушен транспорт

A7-0053/2012

TRANKeith Taylor

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

A7-0070/2012

JURIBernhard Rapkay

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

A7-0073/2012

JURIBernhard Rapkay

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

A7-0074/2012

JURIBernhard Rapkay

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

A7-0075/2012

JURIBernhard Rapkay

Срок

Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.

A7-0063/2012

 ***II

LIBERui Tavares

Срок

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

A7-0078/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Срок

Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

A7-0223/2011

 ***I

ECONWerner Langen

Срок

Минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

A7-0042/2012

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Срок

Административно сътрудничество в областта на акцизите

A7-0044/2012

 *

ECONDavid Casa

Срок

Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент

A7-0062/2012

BUDGDerek Vaughan

Срок

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/006 ES/ Comunidad Valenciana — строителство на сгради, подадено от Испания

A7-0066/2012

BUDGBarbara Matera

Срок

Изменение на Правилника за дейността на ЕП предвид развитието на отношенията между Европейския парламент и институциите, представляващи националните правителства

A7-0039/2012

AFCOAlain Lamassoure

Срок

Положението в Беларус

Срок

Назначения в специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Срок

Европейски фонд за демокрация

A7-0061/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Срок

Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Косово във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Турция във връзка с разширяването

Срок

Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването

Срок

Рамка за корпоративно управление за европейските дружества

A7-0051/2012

JURISebastian Valentin Bodu

Срок

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.

A7-0058/2012

CONTIliana Ivanova

Срок

Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.

A7-0047/2012

PETIAdina-Ioana Vălean

Последно осъвременяване: 22 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност