Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 28. märts 2012 - Neljapäev, 29. märts 2012213k

  Kolmapäev, 28. märts 2012

Arutelud15:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Laienemisaruanne Serbia kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Kosovo kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Türgi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Montenegro kohta

Tähtaeg

Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013

A7-0063/2012

 ***II

LIBERui Tavares

Tähtaeg

2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament

A7-0062/2012

BUDGDerek Vaughan

Tähtaeg

Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik

A7-0051/2012

JURISebastian Valentin Bodu

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

  Neljapäev, 29. märts 2012

Arutelud08:30 - 11:20

Toiduabi jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne

A7-0058/2012

CONTIliana Ivanova

Tähtaeg

2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta

A7-0047/2012

PETIAdina-Ioana Vălean

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta11:30 - 13:30

Rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm

A7-0060/2012

 ***

INTAVital Moreira

Lennureisijate õigused

A7-0053/2012

TRANKeith Taylor

Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

A7-0070/2012

JURIBernhard Rapkay

Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

A7-0073/2012

JURIBernhard Rapkay

Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

A7-0074/2012

JURIBernhard Rapkay

Parlamendiliikme Luigi de Magistrise puutumatuse kaitsmise taotlus

A7-0075/2012

JURIBernhard Rapkay

Tähtaeg

Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013

A7-0063/2012

 ***II

LIBERui Tavares

Tähtaeg

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimine

A7-0078/2012

 ***II

INTAVital Moreira

Tähtaeg

Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad

A7-0223/2011

 ***I

ECONWerner Langen

Tähtaeg

Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega

A7-0042/2012

 ***I

EMPLElisabeth Morin-Chartier

Tähtaeg

Aktsiisialane halduskoostöö

A7-0044/2012

 *

ECONDavid Casa

Tähtaeg

2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament

A7-0062/2012

BUDGDerek Vaughan

Tähtaeg

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings, Hispaania

A7-0066/2012

BUDGBarbara Matera

Tähtaeg

Kodukorra muutmine suhete muutumise tõttu Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavate institutsioonide vahel pärast Lissaboni lepingu jõustumist

A7-0039/2012

AFCOAlain Lamassoure

Tähtaeg

Olukord Valgevenes

Tähtaeg

Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni liikmete ametisse nimetamine

Tähtaeg

Euroopa demokraatia sihtkapital

A7-0061/2012

AFETAlexander Graf Lambsdorff

Tähtaeg

Laienemisaruanne Serbia kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Kosovo kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Türgi kohta

Tähtaeg

Laienemisaruanne Montenegro kohta

Tähtaeg

Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik

A7-0051/2012

JURISebastian Valentin Bodu

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga 2010. aasta aruanne

A7-0058/2012

CONTIliana Ivanova

Tähtaeg

2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta

A7-0047/2012

PETIAdina-Ioana Vălean

Viimane päevakajastamine: 22. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika