Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 2. července 2012 - Čtvrtek, 5. července 2012256k

  Pondělí, 2. července 2012

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Jednotný evropský železniční prostor

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Lhůta

Záznamové zařízení v silniční dopravě

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Lhůta

Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Lhůta

Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)

  Úterý, 3. července 2012

Rozpravy08:30 - 12:20

Bilance dánského předsednictví

Lhůta

Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem k vytvoření evropské sociální značky

Směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti (Solventnost II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Lhůta

Jednotný evropský železniční prostor

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Lhůta

Záznamové zařízení v silniční dopravě

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Lhůta

Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Lhůta

Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Lhůta

Systém eCall: nová služba čísla 112 pro občany

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Lhůta

Atraktivnost investování v Evropě

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lhůta

Obchodní aspekty Východního partnerství

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Rozpravy15:00 - 20:00

Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi EU a Izraelem

O-000129/2012

Evropská komiseINTA, AFET

Lhůta

Přístup k základním bankovním službám

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Rozpravy21:00 - 23:00

Lhůta

Přímé platby zemědělcům

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Středa, 4. července 2012

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY09:00 - 12:20

Program činnosti kyperského předsednictví

Lhůta

Příprava pracovního programu Komise na rok 2013

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Financování společné zemědělské politiky

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Ekologická produkce a označování ekologických produktů

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Dohoda EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Lhůta

Přímé platby zemědělcům

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Lhůta

Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Lhůta

Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat

Lhůta

Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)

Lhůta

Přístup k základním bankovním službám

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Lhůta

Příprava pracovního programu Komise na rok 2013

Rozpravy15:00 - 21:00

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Porušování schengenských pravidel

Situace v Gruzii

Situace v Sýrii

Situace v Egyptě

  Čtvrtek, 5. července 2012

Rozpravy09:00 - 11:50

Výsledky summitu Rio+20 (20.–22. června 2012)

Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel

O-000127/2012

Evropská komisePECH

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek rozpočtu na rok 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Lhůta

Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém

Rozpravy15:00 - 16:00

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu) – Doba trvání: nejvýše 1 hodina

Lhůta

Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů v Africe

Lhůta

Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta

Lhůta

Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně

Hlasování (po skončení předchozích rozprav)16:00 - 17:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 22. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí