Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 2. juuli 2012 - Neljapäev, 5. juuli 2012246k

  Esmaspäev, 2. juuli 2012

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Ühtne Euroopa raudteepiirkond

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Tähtaeg

Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Tähtaeg

Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Tähtaeg

ELi veealaste õigusaktide rakendamine

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)

  Teisipäev, 3. juuli 2012

Arutelud08:30 - 12:20

Taani eesistumise ülevaade

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:30 - 14:30

Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalse märgise loomise teemal

Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solventsus II))

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Ühendusega

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

ELi makropiirkondlike strateegiate areng, selle praegused tavad ja tulevikuväljavaated, sealhulgas Vahemere piirkonnas

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Tähtaeg

Ühtne Euroopa raudteepiirkond

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Tähtaeg

Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Tähtaeg

Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Tähtaeg

ELi veealaste õigusaktide rakendamine

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Tähtaeg

eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Tähtaeg

Euroopasse investeerimise atraktiivsus

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tähtaeg

Idapartnerluse kaubandusaspektid

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Arutelud15:00 - 20:00

ELi ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vaheline võltsimisvastane kaubandusleping

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

ELi ja Iisreali vaheline leping tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise kohta

O-000129/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonINTA, AFET

Tähtaeg

Juurdepääs põhilistele pangateenustele

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Arutelud21:00 - 23:00

Tähtaeg

Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Kolmapäev, 4. juuli 2012

ESMATÄHTSAD ARUTELUD09:00 - 12:20

Nõukogu eesistujariigi Küprose tegevuskava

Tähtaeg

Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:30 - 14:30

Otsetoetuskavade ühiseeskirjad põllumajandustootjate jaoks

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Põllumajandusturgude ühine korraldus ja teatavate põllumajandustoodete erisätted

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteem

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

ELi ja Venemaa lepingus sisalduvate teenustekaubanduse valdkonna kohustuste säilitamine

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

ELi ja Venemaa vaheline mootorsõidukite osadega kauplemist käsitlev leping

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

ELi ja Venemaa vaheline leping, milles käsitletakse tooraine ekspordimaksude kehtestamist või tõstmist Venemaa Föderatsiooni poolt

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

ELi ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vaheline võltsimisvastane kaubandusleping

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Tähtaeg

Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Tähtaeg

2013. aasta eelarve – volitus kolmepoolseks kohtumiseks

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Tähtaeg

Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Lemmikloomade ja hulkuvate loomade kaitset käsitleva ELi õigusraamistiku loomine

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. juuni 2012) järeldused

Tähtaeg

Juurdepääs põhilistele pangateenustele

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Tähtaeg

Komisjoni 2013. aasta tööprogrammi ettevalmistamine

Arutelud15:00 - 21:00

Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Schengeni eeskirjade rikkumised

Olukord Gruusias

Olukord Süürias

Olukord Egiptuses

  Neljapäev, 5. juuli 2012

Arutelud09:00 - 11:50

Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused

Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames

O-000127/2012

Euroopa Ühenduste KomisjonPECH

HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta12:00 - 14:00

Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Tähtaeg

ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

Arutelud15:00 - 16:00

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 122)

Tähtaeg

Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused Aafrikas

Tähtaeg

Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum

Tähtaeg

Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas

Hääletus (eelnevate arutelude lõppedes)16:00 - 17:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)

Viimane päevakajastamine: 22. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika