Esityslista
Strasbourg
Maanantai 2. heinäkuuta 2012 - Torstai 5. heinäkuuta 2012246k

  Maanantai 2. heinäkuuta 2012

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Määräaika

Tieliikenteen valvontalaitteet

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Määräaika

Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Määräaika

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)

  Tiistai 3. heinäkuuta 2012

Keskustelut08:30 - 12:20

Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta

Määräaika

Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustamisesta

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Määräaika

Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Määräaika

Tieliikenteen valvontalaitteet

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Määräaika

Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Määräaika

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Määräaika

eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Määräaika

Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Määräaika

Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Keskustelut15:00 - 20:00

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus

O-000129/2012

Euroopan komissioINTA, AFET

Määräaika

Peruspankkipalvelujen saatavuus

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Keskustelut21:00 - 23:00

Määräaika

Viljelijöille myönnettävät suorat tuet

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Keskiviikko 4. heinäkuuta 2012

ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT09:00 - 12:20

Kyproksen puheenjohtajakauden toimintaohjelma

Määräaika

Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitäminen

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

EU:n ja Venäjän sopimus moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kaupasta

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

EU:n ja Venäjän sopimus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottamisesta tai nostamisesta Venäjän federaation taholta

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Määräaika

Viljelijöille myönnettävät suorat tuet

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Määräaika

Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Määräaika

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luominen

Määräaika

Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät

Määräaika

Peruspankkipalvelujen saatavuus

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Määräaika

Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu

Keskustelut15:00 - 21:00

Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Schengen-säännöstön rikkomiset

Georgian tilanne

Syyrian tilanne

Egyptin tilanne

  Torstai 5. heinäkuuta 2012

Keskustelut09:00 - 11:50

Rio+20-huippukokouksen (20.-22. kesäkuuta 2012) tulokset

CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet

O-000127/2012

Euroopan komissioPECH

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Määräaika

Lisätalousarvioesitys nro 3/201: varainhoitovuoden 2011 ylijäämä

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Määräaika

Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka

Keskustelut15:00 - 16:00

Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista - Kesto: enintään yksi tunti (työjärjestyksen 122 artikla)

Määräaika

Lesboihin kohdistuva väkivalta ja HLBT-oikeudet Afrikassa

Määräaika

Ilmaisunvapaus Valko-Venäjällä ja erityisesti Andrzej Poczobutin tapaus

Määräaika

Pakkoaborttiskandaali Kiinassa

Äänestykset (edeltävien keskustelujen päätyttyä)16:00 - 17:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)

Päivitetty viimeksi: 22. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö