Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2012 m. liepos 2 d. - Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d.253k

  Pirmadienis, 2012 m. liepos 2 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Galutinis terminas

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Galutinis terminas

Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Galutinis terminas

ES vandens teisės aktų įgyvendinimas

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

  Antradienis, 2012 m. liepos 3 d.

Diskusijos08:30 - 12:20

Danijos pirmininkavimo apžvalga

Galutinis terminas

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos Europos socialinio ženklo sukūrimo klausimu

Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacija

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Galutinis terminas

Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Galutinis terminas

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Galutinis terminas

Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Galutinis terminas

ES vandens teisės aktų įgyvendinimas

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Galutinis terminas

E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Galutinis terminas

Investavimo Europoje patrauklumas

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Galutinis terminas

Rytų partnerystės prekybos aspektai

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Diskusijos15:00 - 20:00

ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

ES ir Izraelio susitarimas dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo

O-000129/2012

Europos KomisijaINTA, AFET

Galutinis terminas

Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Diskusijos21:00 - 23:00

Galutinis terminas

Tiesioginės išmokos ūkininkams

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Trečiadienis, 2012 m. liepos 4 d.

ESMINĖS DISKUSIJOS09:00 - 12:20

Tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programa

Galutinis terminas

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

ES ir Rusijos susitarimas dėl tolesnio įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

ES ir Rusijos susitarimas dėl prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

ES ir Rusijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Galutinis terminas

Tiesioginės išmokos ūkininkams

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Galutinis terminas

2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Galutinis terminas

Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimas

Galutinis terminas

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados

Galutinis terminas

Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Galutinis terminas

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas

Diskusijos15:00 - 21:00

Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Šengeno taisyklių pažeidimai

Padėtis Gruzijoje

Padėtis Sirijoje

Padėtis Egipte

  Ketvirtadienis, 2012 m. liepos 5 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai

Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją

O-000127/2012

Europos KomisijaPECH

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Galutinis terminas

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Galutinis terminas

ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

Diskusijos15:00 - 16:00

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

Galutinis terminas

Smurtas prieš lesbietes ir LGBT teisės Afrikoje

Galutinis terminas

Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis

Galutinis terminas

Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje

Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)16:00 - 17:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika