Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs - Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs249k

  Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Eiropas dzelzceļa vienotā telpa

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Termiņi

Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Termiņi

Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Termiņi

ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)

  Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs

Debates08:30 - 12:20

Dānijas prezidentūras darba pārskats

Termiņi

Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Pieprasījums rīkot apspriešanos ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par Eiropas sociālā marķējuma zīmes ieviešanu

Apdrošināšana un pārapdrošināšana (Maksātspēja II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Kopienu

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Termiņi

Eiropas dzelzceļa vienotā telpa

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Termiņi

Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Termiņi

Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Termiņi

ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Termiņi

eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Termiņi

Eiropas pievilcība investīcijām

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Termiņi

Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Debates15:00 - 20:00

Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums starp ES un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Maroku, Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici un ASV

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

2013. gada budžets — pilnvarojums trialogam

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

ES un Izraēlas nolīgums par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu

O-000129/2012

Eiropas KomisijaINTA, AFET

Termiņi

Piekļuve banku pamatpakalpojumiem

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Debates21:00 - 23:00

Termiņi

Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 12:20

Kipras prezidentūras darba programma

Termiņi

Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Kopēji lauksaimniekiem paredzētu tiešā atbalsta shēmu noteikumi

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Lauksaimniecības tirgu kopīga organizācija un īpaši noteikumi dažiem lauksaimniecības produktiem

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēma

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

ES un Krievijas Nolīgums par pakalpojumu tirdzniecības saistību saglabāšanu

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

ES un Krievijas nolīgums par mehānisko transportlīdzekļu detaļu un komplektējošo daļu tirdzniecību

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

ES un Krievijas Nolīgums par Krievijas Federācijas izvedmuitas nodokļu ieviešanu vai palielināšanu izejvielām

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums starp ES un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Maroku, Jaunzēlandi, Singapūru, Šveici un ASV

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Termiņi

Lauksaimniekiem paredzēti tiešie maksājumi

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Termiņi

2013. gada budžets — pilnvarojums trialogam

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Termiņi

Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

ES tiesiskā regulējuma izveide lolojumdzīvnieku un klaiņojošu dzīvnieku aizsardzībai

Termiņi

Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi

Termiņi

Piekļuve banku pamatpakalpojumiem

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Termiņi

Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam

Debates15:00 - 21:00

Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Šengenas noteikumu pārkāpumi

Stāvoklis Gruzijā

Stāvoklis Sīrijā

Stāvoklis Ēģiptē

  Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs

Debates09:00 - 11:50

Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22. jūnijs)

Ar fraktēšanu saistītie draudi attiecībā uz karoga valsts pienākumiem saskaņā ar CITES konvenciju

O-000127/2012

Eiropas KomisijaPECH

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesneši

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Termiņi

Budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekts — pēc 2011. finanšu gada budžeta izpildes atlikušais pārpalikums

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Termiņi

ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi

Debates15:00 - 16:00

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)

Termiņi

Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības Āfrikā

Termiņi

Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta

Termiņi

Piespiedu aborta skandāls Ķīnā

Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)16:00 - 17:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika