Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 2 ta' Lulju 2012 - Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012258k

  It-Tnejn, 2 ta' Lulju 2012

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Żona ferrovjarja unika Ewropea

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Skadenza

Apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Skadenza

L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Skadenza

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 3 ta' Lulju 2012

Dibattiti08:30 - 12:20

Analiżi tal-Presidenza Daniża

Skadenza

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012)

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:30 - 14:30

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-twaqqif ta' Suq Soċjali Ewropew

Assigurazzjoni u Riassigurazzjoni (Solvenza II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Skadenza

Żona ferrovjarja unika Ewropea

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Skadenza

Apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Skadenza

L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Skadenza

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Skadenza

eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Skadenza

L-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Skadenza

Aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Dibattiti15:00 - 20:00

Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Il-ftehim bejn l-UE u l-Iżrael dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni ta' Prodotti Industrijali

O-000129/2012

Kummissjoni EwropeaINTA, AFET

Skadenza

L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Dibattiti21:00 - 23:00

Skadenza

Pagamenti diretti lill-bdiewa

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  L-Erbgħa, 4 ta' Lulju 2012

DIBATTITI TA' PRIJORITÀ09:00 - 12:20

Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill

Skadenza

Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:30 - 14:30

Regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Ftehim UE-Russja fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Ftehim UE-Russja dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Ftehim UE-Russja dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-esportazzjoni fuq il-materja prima

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Skadenza

Pagamenti diretti lill-bdiewa

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Skadenza

Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Skadenza

L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

L-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-toroq

Skadenza

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012)

Skadenza

L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Skadenza

Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013

Dibattiti15:00 - 21:00

Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Ksur tar-regoli Schengen

Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja

Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Is-sitwazzjoni fl-Eġittu

  Il-Ħamis, 5 ta' Lulju 2012

Dibattiti09:00 - 11:50

L-eżitu tas-Summit ta' Rio+20 (20-22 ta' Ġunju 2012)

It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES

O-000127/2012

Kummissjoni EwropeaPECH

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet12:00 - 14:00

Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Skadenza

Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Skadenza

Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant

Dibattiti15:00 - 16:00

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-Istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika

Skadenza

Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut

Skadenza

L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina

Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)16:00 - 17:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza