Agenda
Straatsburg
Maandag 2 juli 2012 - Donderdag 5 juli 2012250k

  Maandag 2 juli 2012

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Eén Europese spoorwegruimte

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Deadline

Controleapparaat in het wegvervoer

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Deadline

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Deadline

Uitvoering van de EU-waterwetgeving

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

  Dinsdag 3 juli 2012

Debatten08:30 - 12:20

Evaluatie van het Deense voorzitterschap

Deadline

Conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012)

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de invoering van een Europees sociaal keurmerk

Verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Deadline

Eén Europese spoorwegruimte

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Deadline

Controleapparaat in het wegvervoer

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Deadline

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Deadline

Uitvoering van de EU-waterwetgeving

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Deadline

eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Deadline

Aantrekkelijkheid van investeren in Europa

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Deadline

Handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Debatten15:00 - 20:00

Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Overeenkomst EU-Israël inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten

O-000129/2012

De Europese CommissieINTA, AFET

Deadline

Toegang tot basisbankdiensten

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Debatten21:00 - 23:00

Deadline

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Woensdag 4 juli 2012

DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 12:20

Activiteitenprogramma van het Cypriotische voorzitterschap van de Raad

Deadline

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Bbiologische productie en etikettering van biologische producten

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Overeenkomst EU-Rusland met betrekking tot de handhaving van verbintenissen inzake de handel in diensten

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Overeenkomst EU-Rusland over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Overeenkomst EU-Rusland betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op grondstoffen door de Russische Federatie

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Deadline

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Deadline

Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Deadline

Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Invoering van een communautair juridisch kader ter bescherming van huis- en zwerfdieren

Deadline

Conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012)

Deadline

Toegang tot basisbankdiensten

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Deadline

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013

Debatten15:00 - 21:00

Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Overtredingen van de Schengenvoorschriften

De situatie in Georgië

De situatie in Syrië

De situatie in Egypte

  Donderdag 5 juli 2012

Debatten09:00 - 11:50

Resultaat van de Rio+20-top

Gevaar van charteren voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de CITES-overeenkomst

O-000127/2012

De Europese CommissiePECH

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Deadline

EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

Debatten15:00 - 16:00

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat - Duur: maximum één uur (artikel 122 van het Reglement)

Deadline

Geweld tegen lesbiennes en LGBT-rechten in Afrika

Deadline

Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut

Deadline

Het schandaal van de gedwongen aborties in China

Stemmingen (na afloop van de voorgaande debatten)16:00 - 17:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 22 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid