Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 2 iulie 2012 - Joi, 5 iulie 2012249k

  Luni, 2 iulie 2012

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Spaţiul feroviar unic european (reformare)

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Termen

Aparatura de înregistrare în transportul rutier

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Termen

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Termen

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)

  Marţi, 3 iulie 2012

Dezbateri08:30 - 12:20

Bilanţul Preşedinţiei daneze

Termen

Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Solicitare de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind instituirea unei economii sociale de piață europene

Asigurare și reasigurare (Solvabilitate II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Termen

Spaţiul feroviar unic european (reformare)

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Termen

Aparatura de înregistrare în transportul rutier

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Termen

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Termen

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Termen

eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Termen

Atractivitatea investiţiilor în Europa

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Termen

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Dezbateri15:00 - 20:00

Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Termen

Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale

O-000129/2012

Comisia europeanăINTA, AFET

Termen

Accesul la serviciile bancare de bază

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Dezbateri21:00 - 23:00

Termen

Plățile directe pentru fermieri (2013)

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Miercuri, 4 iulie 2012

DEZBATERI PRIORITARE09:00 - 12:20

Programul activităţilor Preşedinţiei cipriote a Consiliului

Termen

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Finanțarea politicii agricole comune

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Acordul UE-Rusia cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Acordul UE-Rusia privind comerțul cu părți și componente de autovehicule

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Acordul UE-Rusia privind introducerea sau majorarea de către Federaţia Rusă a taxelor la export pentru materii prime

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Termen

Plățile directe pentru fermieri (2013)

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Termen

Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Termen

Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Crearea unui cadru juridic la nivelul UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpân

Termen

Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)

Termen

Accesul la serviciile bancare de bază

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Termen

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

Dezbateri15:00 - 21:00

Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Încălcări ale normelor Schengen

Situaţia din Georgia

Situaţia din Siria

Situaţia din Egipt

  Joi, 5 iulie 2012

Dezbateri09:00 - 11:50

Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012)

Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES

O-000127/2012

Comisia europeanăPECH

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Termen

Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Termen

Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

Dezbateri15:00 - 16:00

Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - Durată: cel mult o oră (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)

Termen

Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa

Termen

Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut

Termen

Scandalul avorturilor forţate din China

Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)16:00 - 17:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)

Ultima actualizare: 22 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate