Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 2. julij 2012 - Četrtek, 5. julij 2012247k

  Ponedeljek, 2. julij 2012

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Enotno evropsko železniško območje

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Rok

Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Rok

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Rok

Izvajanje zakonodaje EU o vodah

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)

  Torek, 3. julij 2012

Razprave08:30 - 12:20

Pregled danskega predsedstva

Rok

Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012)

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Zahteva za posvetovanje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vzpostavitvi evropske socialne oznake

Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Razvoj makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v Sredozemlju

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Rok

Enotno evropsko železniško območje

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Rok

Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Rok

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Rok

Izvajanje zakonodaje EU o vodah

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Rok

eCall: nova storitev 112 za državljane

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Rok

Privlačnost za naložbe v Evropo

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rok

Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Razprave15:00 - 20:00

Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Rok

Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Sporazum med EU in Izraelom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov

O-000129/2012

Evropska komisijaINTA, AFET

Rok

Dostop do osnovnih bančnih storitev

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Razprave21:00 - 23:00

Rok

Neposredna plačila kmetom

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Sreda, 4. julij 2012

PREDNOSTNE RAZPRAVE09:00 - 12:20

Program dejavnosti ciprskega predsedstva Svetu

Rok

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Financiranje skupne kmetijske politike

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Sistem financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Sporazum med EU in Rusijo o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Sporazum med EU in Rusijo o trgovini z deli in komponentami motornih vozil

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Sporazum med EU in Rusijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine s strani Ruske federacije

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Rok

Neposredna plačila kmetom

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Rok

Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Rok

Strategija za zaščito in dobro počutje živali

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Določitev pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških živali

Rok

Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012)

Rok

Dostop do osnovnih bančnih storitev

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Rok

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013

Razprave15:00 - 21:00

Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Kršitve schengenskih pravil

Razmere v Gruziji

Razmere v Siriji

Razmere v Egiptu

  Četrtek, 5. julij 2012

Razprave09:00 - 11:50

Izid vrha Rio+20 (20.-22. junij 2012)

Grožnja, ki jo predstavlja zakup za odgovornost države zastave v okviru konvencije CITES

O-000127/2012

Evropska komisijaPECH

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Začasni sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Rok

Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu

Razprave15:00 - 16:00

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)

Rok

Nasilje nad lezbijkami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev v Afriki

Rok

Svoboda izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta

Rok

Škandal s prisilnim splavom na Kitajskem

Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)16:00 - 17:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)

Zadnja posodobitev: 22. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov