Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 2 juli 2012 - Torsdagen den 5 juli 2012250k

  Måndagen den 2 juli 2012

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Tidsfrist

Färdskrivare vid vägtransporter

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Tidsfrist

Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 3 juli 2012

Debatt08:30 - 12:20

Genomgång av det danska ordförandeskapet

Tidsfrist

Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om införandet av en europeisk social märkning

Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)

A7-0198/2012

 ***I

ECONSharon Bowles

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen

A7-0169/2012

 *

DEVEMaurice Ponga

Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet

A7-0219/2012

REGIFrançois Alfonsi

Tidsfrist

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

A7-0196/2012

 ***II

TRANDebora Serracchiani

Tidsfrist

Färdskrivare vid vägtransporter

A7-0195/2012

 ***I

TRANSilvia-Adriana Ţicău

Tidsfrist

Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs

A7-0046/2012

 ***I

IMCOJürgen Creutzmann

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning

A7-0192/2012

ENVIRichard Seeber

Tidsfrist

eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna

A7-0205/2012

IMCO, TRANDieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová

Tidsfrist

Europas attraktionskraft på investerare

A7-0190/2012

ECONRodi Kratsa-Tsagaropoulou

Tidsfrist

Handelsaspekter på det östliga partnerskapet

A7-0183/2012

INTAMiloslav Ransdorf

Debatt15:00 - 20:00

Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

2013 års budget - Mandat för trepartsmötet

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Avtal EU-Israel om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter

O-000129/2012

EuropakommissionenINTA, AFET

Tidsfrist

Tillgång till grundläggande banktjänster

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Debatt21:00 - 23:00

Tidsfrist

Direktstöd till jordbrukare

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

  Onsdagen den 4 juli 2012

PRIORITERADE DEBATTER09:00 - 12:20

Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare

A7-0158/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

A7-0161/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter

A7-0322/2011

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

A7-0209/2011

 ***I

AGRIGiovanni La Via

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

A7-0215/2011

 ***I

AGRIMartin Häusling

Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket

A7-0204/2011

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster

A7-0176/2012

 ***

INTAGianluca Susta

Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon

A7-0175/2012

 ***

INTAPaweł Zalewski

Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror

A7-0178/2012

 ***

INTAInese Vaidere

Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz

A7-0204/2012

 ***

INTADavid Martin

Tidsfrist

Direktstöd till jordbrukare

A7-0163/2012

 ***I

AGRILuis Manuel Capoulas Santos

Tidsfrist

2013 års budget - Mandat för trepartsmötet

A7-0215/2012

BUDGGiovanni La Via

Tidsfrist

Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande

A7-0216/2012

AGRIMarit Paulsen

Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur

Tidsfrist

Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)

Tidsfrist

Tillgång till grundläggande banktjänster

A7-0197/2012

ECONJürgen Klute

Tidsfrist

Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013

Debatt15:00 - 21:00

Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Brott mot Schengenbestämmelserna

Situationen i Georgien

Situationen i Syrien

Situationen i Egypten

  Torsdagen den 5 juli 2012

Debatt09:00 - 11:50

Resultat av Rio+20-toppmötet (20-22 juni 2012)

Fartygsbefraktning - ett hot mot flaggstatens ansvar enligt Cites-konventionen

O-000127/2012

EuropakommissionenPECH

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol

A7-0185/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

A7-0184/2012

 ***I

JURIAlexandra Thein

Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

A7-0150/2012

 ***I

BUDGGöran Färm

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 3/2012: överskottet från budgetåret 2011

A7-0206/2012

BUDGFrancesca Balzani

Tidsfrist

EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem

Debatt15:00 - 16:00

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Våld mot lesbiska personer och hbt-personers rättigheter i Afrika

Tidsfrist

Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut

Tidsfrist

Skandalen med tvångsaborter i Kina

Omröstning (efter avslutad debatt)16:00 - 17:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 22 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy