Program
Štrasburg
Pondelok, 14. januára 2013 - Štvrtok, 17. januára 2013257k

  Pondelok, 14. januára 2013

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie

A7-0390/2012

EMPLAlejandro Cercas

Termín

Záruka pre mladých ľudí

O-000219/2012

Európska komisiaEMPL

Správne právo procesné

A7-0369/2012

JURILuigi Berlinguer

Jednominútové vystúpenia (článok 150)

  Utorok, 15. januára 2013

Rozpravy09:00 - 10:20

Hodnotenie cyperského predsedníctva

Hodina otázok10:20 - 11:50

Hodina otázok (pre Komisiu)

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Obnova rozvoja miest ako prínos k hospodárskemu rastu

A7-0406/2012

REGIAndrea Cozzolino

Úloha územného rozvoja v politike súdržnosti

A7-0421/2012

REGIDerek Vaughan

Fond solidarity Európskej únie – vykonávanie a uplatňovanie

A7-0398/2012

REGIRosa Estaràs Ferragut

Správne právo procesné

A7-0369/2012

JURILuigi Berlinguer

Termín

Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie

A7-0390/2012

EMPLAlejandro Cercas

Termín

Stratégia EÚ pre Africký roh

A7-0408/2012

AFETCharles Tannock

Termín

Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi

A7-0423/2012

DEVECatherine Grèze

Rozpravy15:00 - 16:30

Rozprava o budúcnosti Európskej únie – vyhlásenie rakúskeho spolkového kancelára Wernera Faymanna

Rozpravy16:30 - 23:00

Situácia v Mali

Termín

Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov

A7-0402/2012

ECONSylvie Goulard

Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012

A7-0425/2012

ECONAlfredo Pallone

Termín

Modernizácia štátnej pomoci

O-000213/2012

Európska komisiaECON

Maximálne prípustné rozmery a hmotnosti určitých cestných vozidiel

O-000221/2012

Európska komisiaTRAN

  Streda, 16. januára 2013

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Program činností írskeho predsedníctva

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013

Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov

A7-0391/2012

 ***I

ENVIEija-Riitta Korhola

Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

A7-0180/2012

 ***I

PECHAnna Rosbach

Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti

A7-0429/2012

 ***

ENVIMatthias Groote

Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012

A7-0425/2012

ECONAlfredo Pallone

Termín

Ratingové agentúry

A7-0221/2012

 ***I

ECONLeonardo Domenici

Termín

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov

A7-0220/2012

 ***I

ECONLeonardo Domenici

Termín

Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori

A7-0395/2012

 ***I

PECHJarosław Leszek Wałęsa

Zachovanie zdrojov rybolovu

A7-0342/2012

 ***I

PECHPat the Cope Gallagher

Termín

Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou

A7-0412/2012

AFCOCarlo Casini

Termín

Záruka pre mladých ľudí

Termín

Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky

A7-0437/2012

REGILena Kolarska-Bobińska

Termín

Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov

A7-0402/2012

ECONSylvie Goulard

Rozpravy15:00 - 23:00

Situácia v Sýrii

Termín

Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši

Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy

Termín

Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia

Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu

O-000208/2012

Európska komisiaPPE

O-000001/2013

Európska komisiaALDE

  Štvrtok, 17. januára 2013

Rozpravy08:30 - 11:50

Pravidlo jednej príručnej batožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké spoločnosti

O-000220/2012

Európska komisiaTRAN

Termín

Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

O-000217/2012

Európska komisiaINTA

Termín

Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur

O-000218/2012

Európska komisiaINTA

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

A7-0411/2012

 ***

AFETMario Mauro

Termín

Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES

A7-0431/2012

 ***

INTADaniel Caspary

Termín

Modernizácia štátnej pomoci

Termín

Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši

Termín

Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia

Termín

Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

Termín

Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur

Rozpravy15:00 - 16:00

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 122)

Termín

Násilie na ženách v Indii

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne

Termín

Situácia v Stredoafrickej republike

Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)16:00 - 17:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122)

Posledná úprava: 21. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia