Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 12 януари 2015 г. - Четвъртък, 15 януари 2015 г.238k

  Понеделник, 12 януари 2015 г.

Разисквания17:00 - 19:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 13 януари 2015 г.

Разисквания09:00 - 12:20

70-годишнина от освобождаването на Аушвиц

Преглед на италианското председателство

Срок

Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Демократична република Сао Томе и Принсипи: възможности за риболов и финансови средства

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Споразумение между ЕС и Сейшелите относно достъпа на риболовни кораби до водите на Майот

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Искане за консултация с Европейския икономически и социален комитет относно доклада по собствена инициатива "Прилагане на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност"

Срок

Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Срок

Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Разисквания15:00 - 23:00

Заключения от заседанието на Европейския съвет (18 декември 20014 г.)

Срок

Положението в Либия

Неотдавнашни инциденти във връзка с трафика на хора в Средиземно море

Жени в управителните съвети на дружества

Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията

Наблюдение на адвокати в ЕС

  Сряда, 14 януари 2015 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Програма за дейността на латвийското председателство

Разисквания15:00 - 23:00

Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС)

Срок

Неотдавнашни жестокости в Северна Нигерия

Срок

Положението в Украйна

Стартиране на Европейската година за развитие

Срок

Положението в Египет

Срок

Случаят с двамата италиански морски пехотинци

  Четвъртък, 15 януари 2015 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Срок

Положението в Либия

Срок

Положението в Украйна

Срок

Положението в Египет

Срок

Случаят с двамата италиански морски пехотинци

Срок

Работна програма на Комисията за 2015 г.

Срок

Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни ръководители и систематичен натиск срещу медиите

Последно осъвременяване: 28 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност