Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 12. ledna 2015 - Čtvrtek, 15. ledna 2015230k

  Pondělí, 12. ledna 2015

Rozpravy17:00 - 19:00

Pokračování zasedání a plán práce

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 13. ledna 2015

Rozpravy09:00 - 12:20

Sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi

Hodnocení italského předsednictví

Lhůta

Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Dohoda mezi EU a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel do vod ostrova Mayotte

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o „Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a další kroky k uržitelné mobilitě“

Lhůta

Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Lhůta

Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Rozpravy15:00 - 23:00

Závěry zasedání Evropské rady (18. prosince 2014)

Lhůta

Situace v Libyi

Nedávné případy pašování osob ve Středomoří

Ženy ve správních radách

Evropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci

Sledování právníků v EU

  Středa, 14. ledna 2015

Rozpravy09:00 - 11:50

Program činnosti lotyšského předsednictví

Rozpravy15:00 - 23:00

Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU)

Lhůta

Poslední hrůzné činy spáchané na severu Nigérie

Lhůta

Situace na Ukrajině

Zahájení Evropského roku pro rozvoj

Lhůta

Situace v Egyptě

Lhůta

Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty

  Čtvrtek, 15. ledna 2015

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Lhůta

Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Lhůta

Situace v Libyi

Lhůta

Situace na Ukrajině

Lhůta

Situace v Egyptě

Lhůta

Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty

Lhůta

Pracovní program Komise na rok 2015

Lhůta

Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky

Poslední aktualizace: 28. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí