Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 12. januar 2015 - Torsdag den 15. januar 2015230k

  Mandag den 12. januar 2015

Forhandling17:00 - 19:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 13. januar 2015

Forhandling09:00 - 12:20

70-årsdagen for befrielsen af Auschwitz

Gennemgang af det italienske formandskab

Frist

Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe: fiskerimuligheder og finansiel modydelse

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Aftale mellem EU og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer til Mayottes farvande

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen EF/Tunesien for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen fremad mod bæredygtig mobilitet"

Frist

Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Frist

Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Forhandling15:00 - 23:00

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18. december 2014

Frist

Situationen i Libyen

Nylige tildragelser med menneskehandel i Middelhavet

Kvinder i bestyrelsen

EU-foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Overvågning af advokater i EU

  Onsdag den 14. januar 2015

Forhandling09:00 - 11:50

Aktivitetsprogram for det lettiske formandskab

Forhandling15:00 - 23:00

De vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (artikel 36 i TEU)

Frist

De seneste angreb i det nordlige Nigeria

Frist

Situationen i Ukraine

Lancering af det europæiske udviklingsår

Frist

Situationen i Egypten

Frist

Sagen om de to italienske marinesoldater

  Torsdag den 15. januar 2015

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Ombudsmandens årsberetning 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Frist

Ombudsmandens årsberetning 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Frist

Situationen i Libyen

Frist

Situationen i Ukraine

Frist

Situationen i Egypten

Frist

Sagen om de to italienske marinesoldater

Frist

Kommissionens arbejdsprogram for 2015

Frist

Ytringsfrihed i Tyrkiet: Nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier

Seneste opdatering: 28. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik