Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 12. jaanuar 2015 - Neljapäev, 15. jaanuar 2015224k

  Esmaspäev, 12. jaanuar 2015

Arutelud17:00 - 19:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 13. jaanuar 2015

Arutelud09:00 - 12:20

Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev

Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte

Tähtaeg

Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

ELi ja Seišellide vaheline leping kalalaevade juurdepääsu kohta Mayotte’i vetele

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste ja Tuneesia vahel, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas”

Tähtaeg

Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Tähtaeg

Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Arutelud15:00 - 23:00

Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused

Tähtaeg

Olukord Liibüas

Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel

Naised äriühingute juhatustes

Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed

Advokaatide järelevalve ELis

  Kolmapäev, 14. jaanuar 2015

Arutelud09:00 - 11:50

Läti eesistumisperioodi tegevuskava

Arutelud15:00 - 23:00

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36)

Tähtaeg

Hiljutised hirmuteod Nigeeria põhjaosas

Tähtaeg

Olukord Ukrainas

Euroopa arenguaasta alustamine

Tähtaeg

Olukord Egiptuses

Tähtaeg

Kahe Itaalia merejalaväelase juhtum

  Neljapäev, 15. jaanuar 2015

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Ombudsmani 2013. aasta aruanne

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Tähtaeg

Ombudsmani 2013. aasta aruanne

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Tähtaeg

Olukord Liibüas

Tähtaeg

Olukord Ukrainas

Tähtaeg

Olukord Egiptuses

Tähtaeg

Kahe Itaalia merejalaväelase juhtum

Tähtaeg

Komisjoni 2015. aasta tööprogramm

Tähtaeg

Sõnavabadus Türgis: ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele

Viimane päevakajastamine: 28. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika