Agenda
Straatsburg
Maandag 12 januari 2015 - Donderdag 15 januari 2015228k

  Maandag 12 januari 2015

Debatten17:00 - 19:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 13 januari 2015

Debatten09:00 - 12:20

Herdenking van de bevrijding 70 jaar geleden van Auschwitz

Balans van het Italiaanse voorzitterschap

Deadline

Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Sao Tomé en Principe: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Overeenkomst tussen de EU en de Seychellen inzake de toegang voor vissersvaartuigen tot de wateren van Mayotte

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Tunesië teneinde rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de tenuitvoerlegging van het witboek uit 2011 inzake vervoer: balans en stappenplan voor duurzame mobiliteit

Deadline

Mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's te beperken of te verbieden

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Deadline

Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Debatten15:00 - 23:00

Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (18 december 2014)

Deadline

Situatie in Lybië

Recente mensensmokkelincidenten in de Middellandse Zee

Vrouwen in raden van bestuur

Europese maatregelen ter bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie

Toezicht op advocaten in de EU

  Woensdag 14 januari 2015

Debatten09:00 - 11:50

Werkprogramma van het Letse voorzitterschap

Debatten15:00 - 23:00

Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU)

Deadline

De recente gruweldaden in Noord-Nigeria

Deadline

Situatie in Oekraïne

Start van het Europees Jaar voor ontwikkeling

Deadline

Situatie in Egypte

Deadline

De zaak van de twee Italiaanse "Marò"

  Donderdag 15 januari 2015

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Jaarverslag van de Ombudsman 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Deadline

Jaarverslag van de Ombudsman 2013

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Deadline

Situatie in Lybië

Deadline

Situatie in Oekraïne

Deadline

Situatie in Egypte

Deadline

De zaak van de twee Italiaanse "Marò"

Deadline

Werkprogramma van de Commissie voor 2015

Deadline

Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid