Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 12 stycznia 2015 r. - Czwartek, 15 stycznia 2015 r.228k

  Poniedziałek, 12 stycznia 2015 r.

Debaty17:00 - 19:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 13 stycznia 2015 r.

Debaty09:00 - 12:20

70. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz

Bilans prezydencji włoskiej

Termin

Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

A8-0061/2014

 ***

PECHJoão Ferreira

Umowa UE–Seszele w sprawie dostępu statków rybackich do wód Majotty

A8-0055/2014

 ***

PECHAlain Cadec

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego WE–Tunezja mający na celu uwzględnienie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

A8-0049/2014

 ***

AFETElmar Brok

Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Wdrożenia białej księgi z 2011 r. w sprawie transportu: bilans dotychczasowych działań oraz przyszłe działania na rzecz zrównoważonej mobilnościˮ

Termin

Umożliwienie państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie

A8-0038/2014

 ***II

ENVIFrédérique Ries

Termin

Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

A8-0057/2014

 ***I

PECHGabriel Mato

Debaty15:00 - 23:00

Konkluzje Rady Europejskiej (18 grudnia 2014 r.)

Termin

Sytuacja w Libii

Niedawne przypadki przemytu ludzi w rejonie Morza Śródziemnego

Kobiety w zarządach spółek

Europejskie środki służące zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i korupcji

Inwigilacja adwokatów w UE

  Środa, 14 stycznia 2015 r.

Debaty09:00 - 11:50

Program prac prezydencji łotewskiej

Debaty15:00 - 23:00

Główne aspekty i podstawowe wybory we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (artykuł 36 TUE)

Termin

Niedawne akty terroru w północnej Nigerii

Termin

Sytuacja na Ukrainie

Inauguracja Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

Termin

Sytuacja w Egipcie

Termin

Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej

  Czwartek, 15 stycznia 2015 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r.

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r.

A8-0058/2014

PETIJarosław Wałęsa

Termin

Sytuacja w Libii

Termin

Sytuacja na Ukrainie

Termin

Sytuacja w Egipcie

Termin

Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej

Termin

Program prac Komisji na rok 2015

Termin

Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności