Дневен ред
Брюксел
Сряда, 28 януари 2015 г.180k

  Сряда, 28 януари 2015 г.

Разисквания15:00 - 20:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Мерки за борба с тероризма

Европейски фонд за стратегически инвестиции

Пътна карта за постигането на ново международно споразумение в Париж относно климата

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

 
Последно осъвременяване: 28 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност