Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015179k

  Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Μέτρα κατά της τρομοκρατίας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

Χάρτης πορείας προς μία νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου