Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 28 januari 2015178k

  Onsdagen den 28 januari 2015

Debatt15:00 - 20:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Åtgärder mot terrorism

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Färdplanen mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

 
Senaste uppdatering: 28 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy