Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 9. veebruar 2015 - Neljapäev, 12. veebruar 2015229k

  Esmaspäev, 9. veebruar 2015

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Komisjoni intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamise eksperdirühm

O-000001/2015

Euroopa Ühenduste KomisjonJURI

Tähtaeg

Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine

Tähtaeg

Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine

O-000091/2014

Euroopa Ühenduste KomisjonENVI

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 10. veebruar 2015

Arutelud09:00 - 13:00

Streigiõigust käsitleva Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruteluga seotud algatused

Euroopa noortealgatus (ESFi määruse muutmine)

Töötajate finantsosaluse edendamine

O-000002/2015

Euroopa Ühenduste KomisjonEMPL

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni ebapiisav rahastamine

Olukord Ukrainas

Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise 2015. aasta konverents

Tähtaeg

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes

O-000003/2015

Euroopa Ühenduste KomisjonFEMM

  Kolmapäev, 11. veebruar 2015

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:50

Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed

A8-0031/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed

A8-0033/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju

A8-0032/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Ühised impordieeskirjad

A8-0040/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Ühised ekspordieeskirjad

A8-0035/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0007/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0004/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0006/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0008/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0002/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0003/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0005/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A8-0009/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Volituste kontrollimine

A8-0013/2015

JURIPavel Svoboda

Tähtaeg

Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping

A8-0010/2015

 ***

PECHNorica Nicolai

Tähtaeg

USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta

Tähtaeg

Terrorismivastased meetmed

Tähtaeg

Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine

Tähtaeg

Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine

Tähtaeg

AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Arutelud15:00 - 23:00

Tähtaeg

Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige ISi kontekstis

Olukord Jeemenis

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik

Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik

Ravimite kättesaadavus ELis

  Neljapäev, 12. veebruar 2015

Arutelud09:00 - 11:00

Tähtaeg

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis

HÄÄLETUS (pärast arutelusid) ja selgitused hääletuse kohta11:00 - 13:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Tähtaeg

Maksustamisalaseid otsuseid ning muid olemuselt või mõjult sarnaseid meetmeid käsitleva erikomisjoni moodustamine

Tähtaeg

Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige ISi kontekstis

Viimane päevakajastamine: 28. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika