Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 9. veljače 2015. - Četvrtak, 12. veljače 2015.233k

  Ponedjeljak, 9. veljače 2015.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Stručna skupina Komisije za provedbu prava intelektualnog vlasništva

O-000001/2015

Europska komisijaJURI

Rok

Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom

Rok

Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani

O-000091/2014

Europska komisijaENVI

Jednominutni govori (članak 163.)

  Utorak, 10. veljače 2015.

Rasprave09:00 - 13:00

Inicijative u okviru rasprave Međunarodne organizacije rada o pravu na štrajk

Europska inicijativa za mlade (izmjena Uredbe o ESF-u)

Promicanje financijskog sudjelovanja zaposlenika

O-000002/2015

Europska komisijaEMPL

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Stanje u Demokratskoj Republici Kongo

Nedostatna financijska sredstva za Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

Stanje u Ukrajini

Revizijska konferencija Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2015. godine

Rok

Rad Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Nulta razina tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena

O-000003/2015

Europska komisijaFEMM

  Srijeda, 11. veljače 2015.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Priprema za neslužbeni sastanak šefova država ili vlada (12. veljače 2015.)

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Zaštitne mjere predviđene u Sporazumu s Islandom

A8-0031/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Mjere u pogledu antidampinških i antisubvencijskih pitanja

A8-0033/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Kombinirani učinak antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama

A8-0032/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Zajednička pravila za uvoz

A8-0040/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Zajednička pravila za izvoz

A8-0035/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Pristupanje Gabona Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0007/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Andore Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0004/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Sejšela Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0006/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Rusije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0008/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Albanije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0002/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Singapura Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0003/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Maroka Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0005/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pristupanje Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

A8-0009/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Provjera valjanosti mandata

A8-0013/2015

JURIPavel Svoboda

Rok

Prekogranična razmjena informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Senegala

A8-0010/2015

 ***

PECHNorica Nicolai

Rok

Izvještaj američkog Senata o mučenju koje provodi CIA

Rok

Mjere protiv terorizma

Rok

Obnova mandata Foruma o upravljanju internetom

Rok

Označivanje zemlje podrijetla mesa u prerađenoj hrani

Rok

Rad Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

Stanje u Jemenu

Demokratski okvir EU-a, vladavina prava i temeljna prava

Put naprijed za Frontex i Europski potporni ured za azil

Pristup lijekovima u EU-u

  Četvrtak, 12. veljače 2015.

Rasprave09:00 - 11:00

Rok

Borba protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

GLASOVANJE (ili na kraju prethodne rasprave) zatim obrazloženja glasovanja11:00 - 13:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Rok

Osnivanje posebnog odbora za porezna pravila i druge mjere slične naravi ili učinka

Rok

Humanitarna kriza u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

Posljednje ažuriranje: 28. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti