Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2015. gada 9. februāris - Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris234k

  Pirmdiena, 2015. gada 9. februāris

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Komisijas ekspertu grupa intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas jautājumos

O-000001/2015

Eiropas KomisijaJURI

Termiņi

Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana

Termiņi

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā

O-000091/2014

Eiropas KomisijaENVI

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2015. gada 10. februāris

Debates09:00 - 13:00

Iniciatīvas saistībā ar Starptautiskās Darba organizācijas debatēm par tiesībām streikot

Eiropas Jaunatnes iniciatīva (grozījumu izdarīšana ESF regulā)

Algotu darbinieku finansiālās līdzdalības veicināšana

O-000002/2015

Eiropas KomisijaEMPL

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā

UNRWA nepieciešamā finansējuma trūkums

Stāvoklis Ukrainā

Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2015. gada pārskatīšanas konference

Termiņi

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

O-000003/2015

Eiropas KomisijaFEMM

  Trešdiena, 2015. gada 11. februāris

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Gatavošanās valstu vai vadītāju neoficiālajai sanāksmei 2015. gada 12. februārī

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Nolīgumā ar Islandi paredzētie aizsardzības pasākumi

A8-0031/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Pasākumi aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu

A8-0033/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējā ietekme

A8-0032/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Kopīgi importa noteikumi

A8-0040/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Kopīgi eksporta noteikumi

A8-0035/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0007/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0004/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0006/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0008/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0002/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0003/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0005/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0009/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Pilnvaru pārbaude

A8-0013/2015

JURIPavel Svoboda

Termiņi

Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu

A8-0010/2015

 ***

PECHNorica Nicolai

Termiņi

ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu

Termiņi

Terorisma apkarošanas pasākumi

Termiņi

Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana

Termiņi

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā

Termiņi

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS

Stāvoklis Jemenā

ES satvars demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām

Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja nākotne

Zāļu pieejamība Eiropas Savienībā

  Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris

Debates09:00 - 11:00

Termiņi

Cīņa pret bērnu seksuālo izmantošanu internetā

BALSOŠANA (vai pēc iepriekšējām debatēm), pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:00 - 13:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Termiņi

Īpašas komitejas izveide attiecībā uz nodokļu nolēmumiem un citiem līdzīga rakstura vai ietekmes pasākumiem

Termiņi

Humanitārā krīze Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar IS

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika