Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015 - Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015243k

  It-Tnejn, 9 ta' Frar 2015

Dibattiti17:00 - 22:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Grupp ta' esperti tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

O-000001/2015

Kummissjoni EwropeaJURI

Skadenza

Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet

Skadenza

It-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat

O-000091/2014

Kummissjoni EwropeaENVI

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 10 ta' Frar 2015

Dibattiti09:00 - 13:00

Inizjattivi fl-ambitu tad-dibattitu tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-dritt tal-istrajkjar

Inizjattiva Ewropea dwar iż-Żgħażagħ (modifika tar-Regolament FSE)

Il-Promozzjoni tal-Parteċipazzjoni Finanzjarja tal-Impjegati

O-000002/2015

Kummissjoni EwropeaEMPL

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

Nuqqas ta' fondi għall-UNRWA

Is-sitwazzjoni fl-Ukraina

Konferenza ta' Rieżami tal-2015 tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT)

Skadenza

Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili

O-000003/2015

Kummissjoni EwropeaFEMM

  L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

Tħejjija tal-laqgħa informali tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern (12 ta' Frar 2015)

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda

A8-0031/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Miżuri dwar kwistjonijiet ta' anti-dumping u anti-sussidji

A8-0033/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

L-effett ikkombinat ta' miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji mal-miżuri ta' salvagwardjar

A8-0032/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Regoli komuni għall-importazzjonijiet

A8-0040/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Regoli komuni għall-esportazzjoni

A8-0035/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0007/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0004/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0006/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0008/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0002/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0003/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0005/2015

 *

JURIHeidi Hautala

L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal

A8-0009/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Verifika tal-kredenzjali

A8-0013/2015

JURIPavel Svoboda

Skadenza

L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u s-Senegal

A8-0010/2015

 ***

PECHNorica Nicolai

Skadenza

Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA

Skadenza

Miżuri kontra t-terroriżmu

Skadenza

Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet

Skadenza

It-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat

Skadenza

Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS

Is-sitwazzjoni fil-Jemen

Qafas tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali

It-triq 'il quddiem għall-Frontex u għall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil

L-aċċess għall-mediċini fl-UE

  Il-Ħamis, 12 ta' Frar 2015

Dibattiti09:00 - 11:00

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet

VOTAZZJONIJIET (jew fi tmiem id-dibattiti preċedenti) segwiti mill-ispjegazzjonijiet tal-vot11:00 - 13:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili

Skadenza

Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Mejju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza