Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 9 februari 2015 - Torsdagen den 12 februari 2015233k

  Måndagen den 9 februari 2015

Debatt17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Kommissionens expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

O-000001/2015

EuropakommissionenJURI

Tidsfrist

Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet

Tidsfrist

Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel

O-000091/2014

EuropakommissionenENVI

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 10 februari 2015

Debatt09:00 - 13:00

Initiativ inom ramen för Internationella arbetsorganisationens debatt om strejkrätten

Europeiska initiativet för ungdomar (ändring av förordningen om Europeiska socialfonden)

Främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet

O-000002/2015

EuropakommissionenEMPL

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Situationen i Demokratiska republiken Kongo

Brist på finansiering av UNRWA

Situationen i Ukraina

2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen

Tidsfrist

Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Nolltolerans för kvinnlig könsstympning

O-000003/2015

EuropakommissionenFEMM

  Onsdagen den 11 februari 2015

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Förberedelse inför stats- eller regeringschefernas informella möte (12 februari 2015)

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island

A8-0031/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder

A8-0033/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder

A8-0032/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Gemensamma importregler

A8-0040/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Gemensamma exportregler

A8-0035/2014

 ***I

JURIAndrzej Duda

Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0007/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0004/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0006/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0008/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0002/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0003/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0005/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

A8-0009/2015

 *

JURIHeidi Hautala

Valprövning

A8-0013/2015

JURIPavel Svoboda

Tidsfrist

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

A8-0001/2015

 ***I

TRANInés Ayala Sender

Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal

A8-0010/2015

 ***

PECHNorica Nicolai

Tidsfrist

Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr

Tidsfrist

Åtgärder mot terrorism

Tidsfrist

Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet

Tidsfrist

Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel

Tidsfrist

Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

A8-0012/2015

DEVECharles Goerens

Debatt15:00 - 23:00

Tidsfrist

Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS

Situationen i Jemen

EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna

Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Tillgång till läkemedel i EU

  Torsdagen den 12 februari 2015

Debatt09:00 - 11:00

Tidsfrist

Bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på internet

OMRÖSTNING (eller efter avslutad debatt) följd av röstförklaringar11:00 - 13:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller effekt

Tidsfrist

Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS

Senaste uppdatering: 28 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy