Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015213k

  Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Συζητήσεις15:00 - 18:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020

A8-0125/2015

 ***

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου18:30 - 19:00

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros

A8-0124/2015

BUDGJean-Paul Denanot

Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

A8-0066/2015

 *

EMPLMarita Ulvskog

Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης

A8-0065/2015

 *

EMPLMarita Ulvskog

Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020

A8-0125/2015

 ***

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Προθεσμία

Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

Συζητήσεις19:00 - 22:00

Ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου