Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 18. maj 2015 - Četrtek, 21. maj 2015222k

  Ponedeljek, 18. maj 2015

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

A8-0131/2015

 ***I

ECONCora van Nieuwenhuizen

Rok

Financiranje za razvoj

A8-0143/2015

DEVEPedro Silva Pereira

Sporazumi o tobaku

Pravila o DDV in mini sistemih opravljanja storitev DDV na enem samem mestu za digitalne storitve, knjige in časopise v EU

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 19. maj 2015

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo

A8-0145/2015

 ***I

JURIAndrzej Duda

Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop

A8-0071/2015

 ***

JURIPavel Svoboda

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu

A8-0149/2015

JURILaura Ferrara

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu

A8-0152/2015

JURIHeidi Hautala

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju

A8-0150/2015

JURIKostas Chrysogonos

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis)

A8-0151/2015

JURIAndrzej Duda

Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe

Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije

Rok

Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

A8-0131/2015

 ***I

ECONCora van Nieuwenhuizen

Rok

Financiranje za razvoj

A8-0143/2015

DEVEPedro Silva Pereira

Rok

Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi

A8-0142/2015

ENVIPiernicola Pedicini

Rok

Priložnosti za zeleno rast MSP

A8-0135/2015

ITREPhilippe De Backer

Razprave15:00 - 23:00

Skupna razprava - SVOP (člen 36 PEU)

Rok

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike

A8-0054/2015

AFETArnaud Danjean

Rok

Financiranje skupne varnostne in obrambne politike

A8-0136/2015

AFET, BUDGEduard Kukan, Indrek Tarand

Rok

Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi

A8-0159/2015

AFETAna Gomes

Rok

Razmere na Madžarskem

Rok

Porodniški dopust

O-000049/2015

Svet Evropske unijeFEMM

O-000050/2015

Evropska komisijaFEMM

Rok

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

  Sreda, 20. maj 2015

Razprave09:00 - 11:50

Evropska agenda za migracije

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Rok

Volitve podpredsednika Evropskega parlamenta

Rok

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016

Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške)

A8-0146/2015

 ***

DEVEDavor Ivo Stier

Rok

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

A8-0153/2015

 ***II

ECON, LIBEKrišjānis Kariņš, Judith Sargentini

Rok

Informacije, ki spremljajo prenose sredstev

A8-0154/2015

 ***II

ECON, LIBETimothy Kirkhope, Peter Simon

Rok

Postopki v primeru insolventnosti

A8-0155/2015

 ***II

JURITadeusz Zwiefka

Rok

Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Rok

Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

Rok

Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla

Rok

Porodniški dopust

Rok

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

Rok

Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014

Razmere v Etiopiji

Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj)

Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij)

Pobuda za zaposlovanje mladih

O-000051/2015

Svet Evropske unijeEMPL

Japonski kitolov na Antarktiki

  Četrtek, 21. maj 2015

Razprave08:30 - 12:00

Stopnja rasti v EU in gospodarska napoved iz pomladi 2015

ACER – Človeški viri za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov

O-000028/2015

Evropska komisijaITRE

GLASOVANJA (po koncu predhodnih razprav), ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike

A8-0054/2015

AFETArnaud Danjean

Rok

Financiranje skupne varnostne in obrambne politike

A8-0136/2015

AFET, BUDGEduard Kukan, Indrek Tarand

Rok

Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi

A8-0159/2015

AFETAna Gomes

Rok

Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov