Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 7 września 2015 r. - Czwartek, 10 września 2015 r.236k

  Poniedziałek, 7 września 2015 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Handel produktami z fok

A8-0186/2015

 ***I

IMCOCristian-Silviu Buşoi

Termin

Stan praw podstawowych w UE (2013–2014)

A8-0230/2015

LIBELaura Ferrara

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 8 września 2015 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

A8-0216/2015

 ***I

ENVI, AGRIGiulia Moi, Renate Sommer

Termin

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego

A8-0234/2015

 ***II

IMCOLiisa Jaakonsaari

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna

A8-0243/2015

 ***

EMPLPatrick Le Hyaric

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego

A8-0229/2015

JURIEvelyn Regner

Termin

Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego

A8-0234/2015

 ***II

IMCOLiisa Jaakonsaari

Handel produktami z fok

A8-0186/2015

 ***I

IMCOCristian-Silviu Buşoi

Termin

Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu

A8-0216/2015

 ***I

ENVI, AGRIGiulia Moi, Renate Sommer

Termin

Stan praw podstawowych w UE (2013–2014)

A8-0230/2015

LIBELaura Ferrara

Termin

Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r.

A8-0197/2015

AFCORichard Corbett

Termin

Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich

A8-0178/2015

AFETMarietje Schaake

Termin

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników

A8-0240/2015

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie

A8-0223/2015

ITREAngelika Niebler

Termin

Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu

A8-0214/2015

ITREJoão Ferreira

Termin

Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie

A8-0239/2015

CULTMichaela Šojdrová

Termin

Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie

A8-0207/2015

CULTMircea Diaconu

Termin

Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”

A8-0228/2015

ENVILynn Boylan

Debaty15:00 - 23:00

Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016

Termin

Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

A8-0245/2015

 *

LIBESka Keller

Termin

Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

A8-0241/2015

EMPLEduard Kukan

Termin

Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.

A8-0246/2015

TRANWim van de Camp

Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów

O-000080/2015

Komisja EuropejskaPPE, S&D

  Środa, 9 września 2015 r.

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 12:50

Stan Unii

Termin

Migracja i uchodźcy w Europie

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania13:00 - 14:30

Wniosek w sprawie zmiany nazwy Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na Delegację do spraw Stosunków z Palestyną

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie)

A8-0233/2015

 ***

PECHJoão Ferreira

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie)

A8-0236/2015

PECHJoão Ferreira

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie)

A8-0201/2015

 ***

PECHPeter van Dalen

Termin

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie)

A8-0200/2015

PECHPeter van Dalen

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa

A8-0196/2015

 ***

PECHRicardo Serrão Santos

Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

A8-0237/2015

 ***

INTAPablo Zalba Bidegain

Termin

Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (umowa o ułatwieniach w handlu)

A8-0238/2015

INTAPablo Zalba Bidegain

Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej

A8-0231/2015

 ***

JURIPavel Svoboda

Termin

Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

A8-0245/2015

 *

LIBESka Keller

Termin

Miejski wymiar polityki UE

A8-0218/2015

REGIKerstin Westphal

Termin

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE

A8-0173/2015

REGITamás Deutsch

Termin

Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

A8-0241/2015

EMPLEduard Kukan

Termin

Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r.

A8-0246/2015

TRANWim van de Camp

Termin

Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach

A8-0235/2015

FEMMElissavet Vozemberg

Termin

Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE

A8-0206/2015

FEMMLiliana Rodrigues

Termin

EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego

A8-0244/2015

IMCOAndreas Schwab

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

Termin

Sytuacja na Białorusi

Porozumienie z Iranem w sprawie kwestii jądrowej

Stabilność systemów opieki zdrowotnej w Europie: przyszłe wyzwania

  Czwartek, 10 września 2015 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)

A8-0242/2015

JURIKostas Chrysogonos

Aspekty handlu ludźmi związane z płcią

O-000079/2015

Komisja EuropejskaFEMM

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Migracja i uchodźcy w Europie

Termin

Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie

Termin

Sytuacja na Białorusi

Termin

Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia

A8-0247/2015

EMPLVerónica Lope Fontagné

Termin

Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.

A8-0222/2015

EMPLMartina Dlabajová

Termin

30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013)

A8-0242/2015

JURIKostas Chrysogonos

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności