Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 5. oktober 2015 - Četrtek, 8. oktober 2015218k

  Ponedeljek, 5. oktober 2015

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo

A8-0260/2015

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Rok

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

A8-0232/2015

DEVEEleni Theocharous

Rok

Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

O-000088/2015

Evropska komisijaPETI

Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

O-000094/2015

Evropska komisijaALDE

O-000099/2015

Evropska komisijaS&D

O-000102/2015

Evropska komisijaEFDD

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 6. oktober 2015

Razprave09:00 - 12:20

Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015

Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

A8-0226/2015

 ***

LIBEHelga Stevens

Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

A8-0265/2015

 *

LIBEMichał Boni

Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol

A8-0263/2015

 *

LIBETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin

A8-0264/2015

 *

LIBETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45

A8-0262/2015

 *

LIBEMichał Boni

Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015

A8-0253/2015

BUDGAndrey Novakov

Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode

A8-0259/2015

JURIVirginie Rozière

Rok

Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo

A8-0260/2015

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija

A8-0273/2015

BUDGJens Geier

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

A8-0272/2015

BUDGPaul Rübig

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija

A8-0274/2015

BUDGMonika Vana

Rok

Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

A8-0232/2015

DEVEEleni Theocharous

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

O-000113/2015

Evropska komisijaENVI, IMCO, ITRE, TRAN

Razmere v Libiji

Rok

Smrtna kazen

O-000103/2015

Svet Evropske unijeAFET

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

A8-0140/2015

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rok

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

A8-0160/2015

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

A8-0042/2015

 ***I

ENVIGiovanni La Via

  Sreda, 7. oktober 2015

Razprave08:30 - 11:50

Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz

Razmere v Siriji

Razmere v Turčiji

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor njegovega veličanstva kralja Filipa VI Španskega

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Rok

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih Unije

A8-0254/2015

 ***

AFETPier Antonio Panzeri

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

A8-0140/2015

 ***I

JURILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Rok

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

A8-0160/2015

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

A8-0042/2015

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

A8-0049/2015

 ***I

BUDGIngeborg Gräßle

PREDNOSTNA RAZPRAVA15:00 - 17:00

Trenutne razmere v Evropski uniji
Izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele Merkel

Razprave17:00 - 23:00

Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov

Plačilne storitve na notranjem trgu

A8-0266/2015

 ***I

ECONAntonio Tajani

Rok

Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

O-000096/2015

Svet Evropske unijeENVI

O-000097/2015

Evropska komisijaENVI

Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe

Rok

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

O-000109/2015

Svet Evropske unijeDEVE

O-000110/2015

Evropska komisijaDEVE

  Četrtek, 8. oktober 2015

Razprave08:30 - 11:50

Rok

Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

A8-0213/2015

FEMMAnna Záborská

Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov

O-000083/2015

Evropska komisijaS&D, PPE

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Plačilne storitve na notranjem trgu

A8-0266/2015

 ***I

ECONAntonio Tajani

Rok

Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

Rok

Smrtna kazen

Rok

Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Rok

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Rok

Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu

A8-0213/2015

FEMMAnna Záborská

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov