Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 23. november 2015 - Četrtek, 26. november 2015214k

  Ponedeljek, 23. november 2015

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO

Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom

O-000116/2015

Evropska komisijaINTA

Rok

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Rok

Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

O-000141/2015

Evropska komisijaAGRI

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 24. november 2015

Razprave08:30 - 12:00

Stanje energetske unije

Zavarovalno posredovanje

A8-0315/2015

 ***I

ECONWerner Langen

(Podelitev nagrade LUX)12:00 - 12:30

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Razveljavitev nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda

A8-0250/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Razveljavitev nekaterih aktov iz shengenskega pravnega reda s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

A8-0251/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Razveljavitev nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

A8-0252/2015

 ***I

LIBEClaude Moraes

Pridobitev članstva v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega tuna

A8-0318/2015

 ***

PECHCarlos Iturgaiz

Zavarovalno posredovanje

A8-0315/2015

 ***I

ECONWerner Langen

Rok

Zmanjševanje neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok

A8-0310/2015

EMPLInês Cristina Zuber

Rok

Kohezijska politika in obrobne skupnosti

A8-0314/2015

REGITerry Reintke

Rok

Vloga Evropske unije v Združenih narodih

A8-0308/2015

AFETPaavo Väyrynen

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom

A8-0317/2015

TAXEElisa Ferreira, Michael Theurer

Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

A8-0333/2015

BUDEJosé Manuel Fernandes, Gérard Deprez

Rok

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij

A8-0316/2015

LIBERachida Dati

Rok

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

A8-0312/2015

EMPLOle Christensen

Preprečevalni ukrepi za odpravo razlike v pokojnini med spoloma v EU

  Sreda, 25. november 2015

PREDNOSTNA RAZPRAVA08:30 - 11:50

Nedavni teroristični napadi v Parizu

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor italijanskega predsednika Sergia Mattarelle

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A8-0337/2015

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize

A8-0336/2015

BUDGJosé Manuel Fernandes

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016

A8-0335/2015

BUDGLefteris Christoforou

Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog

A8-0333/2015

BUDEJosé Manuel Fernandes, Gérard Deprez

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP)

Rok

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom

A8-0317/2015

TAXEElisa Ferreira, Michael Theurer

Rok

Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij

A8-0316/2015

LIBERachida Dati

Rok

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020

A8-0312/2015

EMPLOle Christensen

Razprave15:00 - 23:00

Odprava nasilja nad ženskami v EU

O-000126/2015

Evropska komisijaFEMM

Izid vrha v La Valletti (11. in 12. novembra 2015) in vrha skupine G20 (15. in 16. novembra 2015)

Rok

Razmere v Burundiju

Volitve v Mjanmaru

Razmere v Gruziji

Razmere v Moldaviji

Rok

Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

O-000147/2015

Evropska komisijaDEVE

  Četrtek, 26. november 2015

Razprave09:00 - 11:50

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO

Rok

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Rok

Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020

Rok

Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah

Rok

Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020

Zadnja posodobitev: 15. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov