Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2016 m. sausio 18 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d.221k

  Pirmadienis, 2016 m. sausio 18 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

A8-0368/2015

ECONWerner Langen

Galutinis terminas

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas

A8-0367/2015

 ***I

PECHGabriel Mato

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6)

Galutinis terminas

Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes

A8-0373/2015

CULTJulie Ward

Galutinis terminas

ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai

A8-0360/2015

ECONBurkhard Balz

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2016 m. sausio 19 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Liuksemburgo pirmininkavimo apžvalga

Galutinis terminas

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

A8-0371/2015

ITRE, IMCOKaja Kallas, Evelyne Gebhardt

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

A8-0004/2016

JURIHeidi Hautala

Prašymas atšaukti Parlamento nario Czesławo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) imunitetą

A8-0005/2016

JURIHeidi Hautala

Galutinis terminas

Daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandenyno dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas

A8-0367/2015

 ***I

PECHGabriel Mato

Galutinis terminas

Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita

A8-0368/2015

ECONWerner Langen

Galutinis terminas

Kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmuo skatinant pagrindines ES vertybes

A8-0373/2015

CULTJulie Ward

Galutinis terminas

ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai

A8-0360/2015

ECONBurkhard Balz

Galutinis terminas

Išorės veiksniai, sudarantys kliūtis Europos moterų verslumui

A8-0369/2015

FEMMBarbara Matera

Galutinis terminas

Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu

A8-0366/2015

EMPLMarek Plura

Galutinis terminas

Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

A8-0371/2015

ITRE, IMCOKaja Kallas, Evelyne Gebhardt

Diskusijos15:00 - 23:00

Europos Vadovų Tarybos išvados (gruodžio 17-18 d.)

Galutinis terminas

Padėtis Lenkijoje

Galutinis terminas

Kolumbijos taikos procesas

Padėtis Sirijoje

Padėtis Saudo Arabijoje ir Irane

Galutinis terminas

Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimas

A8-0133/2015

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

  Trečiadienis, 2016 m. sausio 20 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Nyderlandų pirmininkavimo ES Tarybai veiklos programa

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis (TPRD) su Latvija

A8-0370/2015

 *

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimas

A8-0133/2015

 ***I

LIBENathalie Griesbeck

Asmeninės apsaugos priemonės

A8-0148/2015

 ***I

IMCOVicky Ford

Dujinį kurą deginantys prietaisai

A8-0147/2015

 ***I

IMCOCatherine Stihler

Lynų kelio įrenginiai

A8-0063/2015

 ***I

IMCOAntonio López-Istúriz White

Galutinis terminas

Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos

Galutinis terminas

Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimų

Galutinis terminas

Kolumbijos taikos procesas

Diskusijos15:00 - 24:00

COP 21

Galutinis terminas

Humanitarinė padėtis Jemene

Padėtis Turkijos pietryčiuose

Galutinis terminas

Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimas

Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

A8-0372/2015

 ***

AFETUlrike Lunacek

Galutinis terminas

ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės

Galutinis terminas

Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis);

Galutinis terminas

ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose

  Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d.

Diskusijos08:30 - 11:50

Padidėjusi terorizmo grėsmė

Galutinis terminas

Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia

O-000154/2015

Europos KomisijaINTA

Galutinis terminas

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

A8-0361/2015

PETILidia Joanna Geringer de Oedenberg

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

A8-0372/2015

 ***

AFETUlrike Lunacek

Galutinis terminas

Komiteto išmetamųjų teršalų kiekio matavimams automobilių sektoriuje tirti narių skyrimas

Galutinis terminas

Asociacijos susitarimų ir (arba) išsamių ir visapusiškų LPS su Gruzija, Moldova ir Ukraina įgyvendinimas

Galutinis terminas

Tarpusavio gynybos sąlyga (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis);

Galutinis terminas

ES prioritetai 2016 m. JT ŽTT sesijose

Galutinis terminas

2014 m. Peticijų komiteto veiklos apžvalga

A8-0361/2015

PETILidia Joanna Geringer de Oedenberg

Diskusijos15:00 - 16:00

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Galutinis terminas

Indijoje sulaikyti ES piliečiai, ypač Italijos, Estijos ir JK piliečiai

Galutinis terminas

Etiopija

Galutinis terminas

Šiaurės Korėja

BALSAVIMAS (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)16:00 - 17:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika