Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 1. februar 2016 - Četrtek, 4. februar 2016216k

  Ponedeljek, 1. februar 2016

Razprave17:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014

A8-0012/2016

ECONNotis Marias

Rok

Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko ter status tržnega gospodarstva

O-000005/2016

Evropska komisijaINTA

Določbe o trajnostnem razvoju v sporazumu o gospodarskem partnerstvu EU-Zahodna Afrika

O-000011/2016

Evropska komisijaINTA

Rok

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 2. februar 2016

Razprave08:30 - 12:00

Rok

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Sklep Komisije o svežnju o obdavčevanju dohodkov pravnih oseb

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor predsednika Republike Estonije Toomasa Hendrika Ilvesa

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

A8-0359/2015

 ***I

JURIHeidi Hautala

Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

A8-0002/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

A8-0001/2016

 ***

ENVIGiovanni La Via

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino

A8-0007/2016

 *

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro

A8-0008/2016

 *

LIBENathalie Griesbeck

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

A8-0015/2016

JURIKostas Chrysogonos

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu

A8-0016/2016

JURIKostas Chrysogonos

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu

A8-0014/2016

JURILaura Ferrara

Rok

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

A8-0172/2015

 ***I

EMPLGeorgi Pirinski

Rok

Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost

A8-0003/2016

ENVIMark Demesmaeker

Razprave15:00 - 23:00

Skupna razprava - -

Begunska kriza, nadzor na zunanjih mejah in prihodnost schengenskega območja

Spoštovanje mednarodnega načela nevračanja

Financiranje instrumenta za pomoč beguncem v Turčiji

Porast rasnega sovraštva in nasilja nad begunci in migranti po Evropi

Rok

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

O-000006/2016

Evropska komisijaFEMM

Ukrepi Komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T-521/14 Švedska proti Komisiji (obveznost za določitev meril za endokrine motilce)

O-000003/2016

Evropska komisijaS&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Preglednost pri kliničnih preskušanjih ter nadzor nad njimi

  Sreda, 3. februar 2016

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 12:00

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (18.-19. februar 2016)

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor predsednika Zvezne republike Nigerije Muhammaduja Buharija

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:30 - 14:30

Pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo: zaščitna klavzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja

A8-0364/2015

 ***I

INTAHelmut Scholz

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo: mehanizem za preprečevanje izogibanja

A8-0365/2015

 ***I

INTAGabrielius Landsbergis

Ratifikacija Marakeške pogodbe glede na prejete peticije, zlasti peticijo št. 924/2011

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje FG72

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87708 × MON 89788

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene soje MON 87705 × MON 89788

Rok

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6)

Rok

Pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

A8-0009/2016

INTAViviane Reding

Rok

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk po letu 2015

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Poročilo o Srbiji za leto 2015

Rok

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Volilni proces na Haitiju

Rok

Razmere v Libiji

Razmere v Venezueli

Konvencija OZN o preglednosti pri arbitražnem reševanju sporov med vlagatelji in državo na pogodbeni podlagi

O-000153/2015

Svet Evropske unijeINTA

Odprava spolnega nadlegovanja in nasilja nad ženskami na javnih mestih

  Četrtek, 4. februar 2016

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Status otoške regije

O-000013/2016

Evropska komisijaREGI

Rok

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

O-000012/2016

Evropska komisijaREGI

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Rok

Poročilo o Srbiji za leto 2015

Rok

Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Rok

Razmere v Libiji

Rok

Status otoške regije

Rok

Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Rok

Humanitarne razmere v Jemnu

Rok

Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS

Razprave15:00 - 17:00

Železniška infrastruktura in javne storitve v podonavski in jadranski makroregiji

Rok

Uvedba usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah

Zadnja posodobitev: 14. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov