Dnevni red
Bruselj
Sreda, 27. april 2016 - Četrtek, 28. april 2016234k

  Sreda, 27. april 2016

Razprave15:00 - 23:00

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

Rok

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014

A8-0050/2016

CONTGeorgi Pirinski

Rok

Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava

O-000063/2016

Svet Evropske unijeAFET, DEVE

Rok

Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015

A8-0141/2016

LIBELaura Ferrara

(Čezmejno) varovanje otrokove koristi v Evropi

O-000027/2016

Svet Evropske unijeJURI, PETI

O-000028/2016

Evropska komisijaJURI, PETI

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Četrtek, 28. april 2016

Razprave08:30 - 11:20

Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija

GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov11:30 - 13:30

Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške)

A8-0128/2016

 ***

TRANFrancisco Assis

Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške)

A8-0129/2016

 ***

TRANFrancisco Assis

Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške)

A8-0054/2016

 *

IMCOLiisa Jaakonsaari

Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi

A8-0152/2016

JURIGilles Lebreton

Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament

Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic

Rok

Agencija Evropske unije za železnice

A8-0073/2016

 ***II

TRANRoberts Zīle

Rok

Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji

A8-0071/2016

 ***II

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Varnost na železnici

A8-0056/2016

 ***II

TRANMichael Cramer

Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

A8-0131/2015

 ***I

ECONCora van Nieuwenhuizen

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije

A8-0140/2016

CONTMartina Dlabajová

Rok

Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014

A8-0127/2016

CONTMartina Dlabajová

Rok

Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS

A8-0137/2016

CONTClaudia Schmidt

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament

A8-0135/2016

CONTMarkus Pieper

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet

A8-0101/2016

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče

A8-0123/2016

CONTAnders Primdahl Vistisen

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče

A8-0107/2016

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

A8-0111/2016

CONTAnders Primdahl Vistisen

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij

A8-0132/2016

CONTMonica Macovei

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

A8-0136/2016

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic

A8-0121/2016

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A8-0109/2016

CONTMonica Macovei

Rok

Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU

A8-0080/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

A8-0087/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

A8-0093/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

A8-0084/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

A8-0082/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL)

A8-0088/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

A8-0095/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO)

A8-0133/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA)

A8-0090/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

A8-0103/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0118/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA)

A8-0100/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

A8-0104/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

A8-0086/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

A8-0085/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

A8-0091/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

A8-0117/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA)

A8-0114/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

A8-0105/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

A8-0102/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

A8-0098/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA)

A8-0106/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

A8-0096/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

A8-0116/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA)

A8-0124/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

A8-0134/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

A8-0110/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

A8-0120/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

A8-0099/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL)

A8-0122/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

A8-0108/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)

A8-0115/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA)

A8-0112/2016

CONTDerek Vaughan

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS

A8-0092/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo

A8-0094/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL

A8-0119/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC

A8-0113/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

A8-0083/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)

A8-0081/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije

A8-0097/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR

A8-0089/2016

CONTMarian-Jean Marinescu

Rok

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014

A8-0050/2016

CONTGeorgi Pirinski

Rok

Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava

Rok

Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015

A8-0141/2016

LIBELaura Ferrara

Rok

Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU

A8-0053/2016

FEMMKostadinka Kuneva

Rok

Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi

A8-0048/2016

FEMMTerry Reintke

Zadnja posodobitev: 14. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov