Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Πέμπτη 26 Μαΐου 2016213k

  Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Συζητήσεις15:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου

Επίσημη συνεδρίαση - Ομιλία της αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα των Κάτω Χωρών Willem-Alexander

Διάταξη των εργασιών

Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Προετοιμασία της συνόδου κορυφής G7

Προθεσμία

Διατλαντικές ροές δεδομένων

Προθεσμία

Μη συμμόρφωση της Επιτροπής με τις διατάξεις του άρθρο 266 των Συνθηκών μετά την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 της 16ης Δεκεμβρίου 2015

Ανάπτυξη διασυνοριακών μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και διαδικτυακών υπηρεσιών

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Συζητήσεις08:30 - 11:20

Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα

O-000068/2016

Συμβούλιο της Ευρωπαίκής ΕνωσηςAGRI

O-000069/2016

Ευρωπαίκή ΕπιτροπήAGRI

Προθεσμία

Η στρατηγική για την ενιαία αγορά

A8-0171/2016

IMCOLara Comi

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Εικονικά νομίσματα

A8-0168/2016

ECONJakob von Weizsäcker

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/010 FR/MoryGlobal

A8-0182/2016

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση της Ελλάδας EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

A8-0181/2016

BUDGLiadh Ní Riada

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Gianluca Buonanno

A8-0180/2016

JURIEvelyn Regner

Προθεσμία

Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας

A8-0170/2016

 *

LIBESka Keller

Προθεσμία

Διατλαντικές ροές δεδομένων

Προθεσμία

Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας

A8-0161/2016

ITRETheresa Griffin

Προθεσμία

Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο

A8-0153/2016

FEMMMaria Arena

Προθεσμία

Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά

A8-0160/2016

IMCODaniel Dalton

Προθεσμία

Η στρατηγική για την ενιαία αγορά

A8-0171/2016

IMCOLara Comi

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου