Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 25 maj 2016 - Torsdagen den 26 maj 2016188k

  Onsdagen den 25 maj 2016

Debatt15:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen

Högtidligt möte - anförande av Hans Majestät Kung Willem-Alexander av Nederländerna

Arbetsplan

Det antagna beslutet om paketet för den digitala inre marknaden

Förberedelse av G7-toppmötet

Tidsfrist

Transatlantiska dataflöden

Tidsfrist

Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015

Införande av gränsöverskridande e-identifieringsverktyg och onlinetjänster

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 26 maj 2016

Debatt08:30 - 11:20

Åtgärder för att hantera krisen i mejerisektorn

O-000068/2016

Europeiska unionens rådAGRI

O-000069/2016

EuropakommissionenAGRI

Tidsfrist

Strategin för den inre marknaden

A8-0171/2016

IMCOLara Comi

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Virtuella valutor

A8-0168/2016

ECONJakob von Weizsäcker

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

A8-0182/2016

BUDGAnneli Jäätteenmäki

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

A8-0181/2016

BUDGLiadh Ní Riada

Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet

A8-0180/2016

JURIEvelyn Regner

Tidsfrist

Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige

A8-0170/2016

 *

LIBESka Keller

Tidsfrist

Transatlantiska dataflöden

Tidsfrist

En ny giv för energikonsumenterna

A8-0161/2016

ITRETheresa Griffin

Tidsfrist

Ett könsperspektiv på fattigdom

A8-0153/2016

FEMMMaria Arena

Tidsfrist

Icke-tariffära hinder på den inre marknaden

A8-0160/2016

IMCODaniel Dalton

Tidsfrist

Strategin för den inre marknaden

A8-0171/2016

IMCOLara Comi

Senaste uppdatering: 8 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy